RSS

Новини навчальних закладів

29.05.2018
НУЦЗУ

Робота науково-технічного товариства курсантів і студентів кафедри прикладної механіки

Традиційно у травні святкується День науки. Це є можливістю підбити підсумки роботи наукового товариства кафедри прикладної механіки НУЦЗУ за навчальний рік.

 Науково-педагогічний склад  кафедри прикладної механіки становить шість осіб, з яких 1 доктор наук і 5 кандидатів наук.

Протягом навчального року в роботі наукового товариства під керівництвом викладачів приймали участь більш десяти курсантів та студентів.

Слід вказати? що деякі з них стали співвиконавцями науково-дослідних робіт? що виконуються на кафедрі, а саме:

- Д.М. Цюрисов, О.В. Лугова (Теоретичні дослідження системи управління екологічною безпекою під час надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежами на полігонах зберігання твердих побутових відходів (ДР 0116U002003));

- К.С.  Нужна (Теоретичні дослідження ідентифікації джерела формування екологічної небезпеки, що призводить до хімічного забруднення атмосфери (ДР 0118U001000)).

Це дало змогу курсантам отримані результати представляти на наукових конференціях, конкурсах різного рівня в тому числі і Міжнародних.


 

За результатами наукових робіт курсантів і студентів отримано два акти впровадження.

Плідна, наполеглива праця  дала свої результати. Більш 25 наукових повідомлень були опубліковані у вигляді тез доповідей на 10 міжнародних конференціях, у тому числі 2 закордонних.

Курсанти і студенти виступали з доповідями на конференціях у провідних ВНЗ міст України м. Кременчук, м. Дніпро, м. Одеса, м. Полтава м. Харків.

Стендові і тезові доповіді були представлені у ВНЗ міст м. Переяслав-Хмельницікий, м. Тернопіль, м. Дніпро, м. Одеса та закордонних  м. Ташкент, м. Іваново.

 

Безумовно цікаві доповіді наших учнів були відзначені грамотами і подяками цих ВНЗ.


І в нашому рідному навчальному закладі було підготовлена і проведена Секція 7. Природничо-наукові аспекти цивільного захисту (в рамках Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту») (29.03.2018 р.), у роботі якої взяли участь члени наукового товариства кафедри з 12 доповідями.

Доповіді Виноградової Н.О. та Солод М.О. (наук. кер. – В.Ю. Колосков) відзначені як найкращі.

Одним з основних напрямків роботи було визначено підготовка та участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей. Одинадцять робіт за 5 галузями (Технології захисту навколишнього середовища, Екологія, Тpaнcпopтнi тexнoлoгiї, Енергетичне машинобудування, Техногенна безпека) було подано і вийшли у 1-й тур цього конкурсу.

Протягом березня-квітня відбулися підсумкові наукові конференції на яких були представлені ці роботи. Високу наукову підготовку, вміння доповідати результати своєї роботи і відповідати на численні питання продемонстрували наші курсанти. Як підсумок цієї праці –призові місця. Отримано шість дипломів переможців конкурсу за наукові роботи і доповіді. А саме:

- «Вдосконалена екологічно безпечна технологія утилізації відпрацьованих покришок». Автори: К.С. Нужна, рядовий служби ЦЗ гр. ПБ-16-422, Д.М. Баштова, рядовий служби ЦЗ курсант гр. ЦЗ-16-121.  (Галузь науки: Технології захисту навколишнього середовища (Одеська національна

академія харчових технологій)).

- «Описання бета-розподілом викидів твердих частинок дизеля з урахуванням точності димоміра». Автори: Д.М. Баштова, рядовий служби ЦЗ курсант гр. ЦЗ-16-121, К.В. Корєнєва, студент гр. МОП-17-551. ( Галузь науки: Енергетичне машинобудування (Національний технічний універ­ситет «ХПІ»)).

- «Ствopeння мoдeлi eкcплуaтaцiї aвapiйнo-pятувaльнoгo транспортнoгo зacoбу з пopшнeвим двигуном». Автори: В.М. Семчук, рядовий служби ЦЗ курсант гр. ПБ-15-432, С.М. Бігун, рядовий служби ЦЗ курсант гр. ПБ-15-432. (Галузь науки: Тpaнcпopтнi тexнoлoгiї (Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського)).

Завершальною в цьому навчальному році стала робота наукова робота курсантів у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт (Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського. Галузь науки: Екологія.). Особливістю участі у цьому конкурсі є  представлення цієї роботи на іноземній мові.  Робота «Поліпшення точності отримання значень факторів екологічної безпеки процесу експлуатації енергетичних установок з поршневим ДВЗ» ( Автори Д.М. Баштова, рядовий служби ЦЗ курсант гр. ЦЗ-16-121, К.А. Мусаев, студент гр. МУЦЗУ-17-113.) посіла 2-е місце.

Науково-педагогічні працівники кафедри теж були відзначені оргкомітетами цих ВНЗ дипломами і подяками.

Керівництво нашого університету відзначило наполегливу працю науково педагогічних працівників кафедри. На заходах присвячених Дню Науки доценти кафедри були нагороджені грамотами.

 

 

Ми бажаємо курсантам і студентам подальших успіхів і досягнень у їх науковій діяльності, сподіваємось на подальше розширення їх  наукових інтересів.

http://nuczu.edu.ua

Повернутися до списку новин

Календар новин

Ви можете переглянути новини за вибраний рік та місяць.

Відправити

Новини закладів освіти та наукових установ

Виберіть одне з посилань для пере­гля­ду новин від кожного начального за­кладу окремо.