Освіта

    Однією з найважливіших складових забезпечення ефективного виконання завдань, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захистом населення і територій від їх негативного впливу, є належна професійна підготовка працівників органів та підрозділів цивільного захисту до виконання завдань за призначенням та наукове забезпечення комплексного розв’язання проблем захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, пожежної та техногенної безпеки.
     Удосконалення системи фахового навчання та навчання населення передбачає наступні напрямки підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях:
підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів сфери цивільного захисту;
    підготовка осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за освітньо-кваліфікаційними рівнями "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст", "магістр";
    післядипломна професійна освіта (професійна підготовка, підвищення кваліфікації та перепідготовка) осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;
    підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів для навчальних закладів та науково-дослідних установ цивільного захисту;
   функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, а також викладачів навчальних дисциплін "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист";
   виробниче навчання за місцем роботи за програмами спеціальної підготовки з особовим складом невоєнізованих формувань цивільного захисту та загальної підготовки з працівниками підприємств, установ і організацій, які не увійшли до складу невоєнізованих формувань;
    навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях за місцем роботи та проживання через участь населення у підготовці та проведенні комплексних навчань і тренувань з відпрацювання дій за планами реагування на надзвичайні ситуації, планами локалізації та ліквідації аварій на об'єктах підвищеної небезпеки;
   освітня підготовка дошкільнят, учнівської та студентської молоді за програмами предметів та дисциплін з основ безпеки життєдіяльності, захисту Вітчизни (допризовної підготовки), цивільного захисту.
    Реалізацію зазначених напрямків освітньої діяльності забезпечує галузева система освіти, до складу якої входять навчальні заклади цивільного захисту та навчально-методичні центри сфери цивільного захисту.


   Національний Університет цивільного захисту України (м. Харків) – акредитований за ІV рівнем вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку та післядипломну освіту фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів:
    "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" за напрямами та спеціальностями "Цивільний захист", "Охорона праці", "Пожежна безпека" галузі знань "Цивільна безпека", у тому числі, спеціалістів за спеціалізацією "Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт" спеціальності "Цивільний захист";
    "спеціаліст", "магістр" за спеціальністю "Управління у сфері цивільного захисту" галузі знань "Цивільна безпека";
    "магістр" за спеціальністю "Управління пожежною безпекою" галузі знань "Цивільна безпека";
    "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" за напрямом "Психологія" галузі знань "Соціально-політичні науки";
    "бакалавр" за напрямом "Хімічна інженерія" галузі знань "Хімічна технологія та інженерія";
    "спеціаліст" за спеціальністю "Природоохоронні хімічні технології" галузі знань "Хімічна технологія та інженерія";
    "бакалавр" за напрямом "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" галузі знань "Природничі науки";
    "спеціаліст", "магістр" за спеціальністю "Екологічна безпека" галузі знань "Природничі науки",
    а також підготовку науково-педагогічних кадрів за науковими спеціальностями "Пожежна безпека", "Цивільний захист", "Психологія діяльності в особливих умовах".

    Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів:
    "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" за напрямом "Пожежна безпека" галузі знань "Цивільна безпека";
     "бакалавр" за напрямом "Цивільний захист" галузі знань "Цивільна безпека";
    "бакалавр" за напрямом "Психологія" галузі знань "Соціально-політичні науки";
   "бакалавр" за напрямами "Системна інженерія" і "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" галузі знань "Автоматика та управління",
   а також підготовку науково-педагогічних кадрів за науковими спеціальностями "Пожежна безпека" та "Психологія діяльності в особливих умовах".

    Львівський державний університет безпеки життєдіяльності – акредитований за ІІІ рівнем вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів:
    "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" за напрямами та спеціальностями "Пожежна безпека", "Охорона праці" галузі знань "Цивільна безпека";
    "бакалавр", "спеціаліст" за напрямом "Цивільний захист" галузі знань "Цивільна безпека";
    "бакалавр" за напрямом "Філологія (англо-український переклад)" галузі знань "Гуманітарні науки";
    "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" за напрямом "Практична психологія" галузі знань "Соціально-політичні науки";
    "бакалавр" за напрямом "Управління інформаційною безпекою", та "спеціаліст" і "магістр" за спеціальністю "Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації" галузі знань "Інформаційна безпека";
    "бакалавр", за напрямом "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", "спеціаліст" та "магістр" за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища" галузі знань "Природничі науки";
   "бакалавр" за напрямом "Транспортні технології", "спеціаліст" та "магістр" за спеціальностями "Організація перевезень і управління на транспорті" і "Організація і регулювання дорожнього руху" галузі знань "Транспорт і транспортна інфраструктура";
    "магістр" за спеціальністю "Управління проектами" галузі знань "Специфічні категорії";
"бакалавр" за напрямом "Соціальна робота" галузі знань "Соціальне забезпечення",  а також підготовку науково-педагогічних кадрів за науковими спеціальностями "Пожежна безпека", "Управління проектами та програмами", "Теорія та методика професійної освіти".

    Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) – здійснює підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців для сфери цивільного захисту за робітничими спеціальностями та фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" за спеціальностями "Організація та техніка протипожежного захисту" та "Радіаційний та хімічний контроль".

   Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) – здійснює навчання за програмою здобуття повної загальної середньої освіти дітей позбавлених батьківського піклування, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків, дітей працівників ДСНС України та обдарованої молоді віком до 16 років, які мають базову загальну середню освіту.

     Інститут державного управління у сфері цивільного захисту (м. Київ) – здійснює освітню діяльність, пов’язану з перепідготовкою спеціалістів за спеціальністю „Пожежна безпека” галузі знань „Цивільна безпека”.

Інститут також здійснює:

- підвищення кваліфікації державних службовців II – VII категорій посад у сфері цивільного захисту в галузі знань „Управління та адміністрування”;

- функціональне навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту;

- підвищення кваліфікації викладачів навчальних дисциплін „Безпека життєдіяльності” та „Цивільний захист”;

навчання з надання немедичними працівниками домедичної допомоги постраждалим;

- вивчення англійської мови керівним складом і фахівцями аварійно-рятувальних та спеціалізованих формувань ДСНС;

- навчання з питань охорони праці посадових осіб органів та підрозділів ДСНС;

- підвищення кваліфікації посадових осіб з питань цивільного захисту суб’єктів господарювання;

- підвищення кваліфікації фахівців органів управління системи авіаційного пошуку та рятування з питань цивільного захисту;

- короткострокове підвищення кваліфікації з питань цивільного захисту педагогічних працівників навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту.

Навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності:

навчально-методичні центри сфери цивільного захисту – це бюджетні установи системи освіти у сфері цивільного захисту, що проводять функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, забезпечують надання інших освітніх послуг та методичний супровід суб’єктів господарювання, що проводять навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту.

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту виконує функції головного навчально-методичного центру.


    Навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності – організовують функціональну підготовку населення, здійснюють підготовку фахівців кваліфікації "кваліфікований робітник" для державних професійних аварійно-рятувальних (пожежно-рятувальних) служб, інших аварійно-рятувальних служб, а також підвищення кваліфікації працівників сфери цивільного захисту на регіональному, місцевому та об'єктовому рівнях в усіх регіонах України.

 

Коментарі:

 • 29.10.2018, 06:45
  LanceThous, Россия
  Привет!
  Нашел интересные фотоподборки на этом сайте: http://okaybro.ru :
  Death Valley — долина убийственной красоты
  20 волшебных спален в стиле прованс http://okaybro.ru/foto-prikoly-interesnoe/4068-20-volshebnyh-spalen-v-stile-provans.html
  http://okaybro.ru/foto-prikoly-interesnoe/4109-lisy-iz-petergofa.html

 • 25.10.2018, 18:24
  Rolandbub, Россия
  Привет всем участникам форума!
  Нашел прикольные новости на этом сайте: http://himaan.ru :
  http://himaan.ru/foto-prikoly-interesnoe/2842-kvartira-v-lissabone.html Квартира в Лиссабоне
  Как и где на самом деле живут московские студенты
  http://himaan.ru/interesnoe/7573-gelendzhik.html

 • 05.08.2018, 06:50
  Marvinnor, Argentina
  Привет!
  Нашел познавательную фотосессию на этом сайте: http://hellbro.ru :
  http://hellbro.ru/foto-prikoly-interesnoe/4203-foto-puteshestvie-po-samoy-opasnoy-doroge-v-indii.html Фото-путешествие по самой опасной дороге в Индии
  Лебединое озеро в Алтайском крае
  http://hellbro.ru/foto-prikoly-interesnoe/2410-kak-vybirali-samuyu-krasivuyu-styuardessu.html

 • 02.08.2018, 00:16
  RobertTep, Россия
  Здравствуйте!
  Нашел интересные новости на этом сайте: http://agentorange.ru :
  http://agentorange.ru/art-foto-interesnoe/2566-final-wargamingnet-league-po-wot-v-minske.html Финал Wargaming.net League по WoT в Минске
  http://agentorange.ru/art-foto-interesnoe/4540-prikolnye-kommentapii-iz-cocsetey.html Прикольныe коммeнтapии из cоцсетей
  http://agentorange.ru/art-foto-interesnoe/4156-nebyvaloe-navodnenie-v-yuzhnoy-karoline.html

 • 15.06.2018, 04:25
  ThurmanZem, Bangladesh
  Производствосветодиодных табло валют, бегущих строк, табло для АЗС

 • 10.06.2018, 15:19
  Setkanaoknovaw, Russia
  Кстати, устанавливать раздвижные москитные сетки желательно в то же время, когда осуществляется остекление балконов или лоджий. Это попросту удобно, потом не придется ничего переделывать. Дело в том, что конструкция раздвижных сеток снабжена ползунками в верхней части и роликами в нижней, а сетка двигается по направляющим. Именно крепление направляющих может стать проблемой при уже застекленном балконе (с установленными отливами). Раздвижные москитные сетки размещаются на внутренней либо внешней стороне алюминиевого балконного остекления москитные сетки на балкон раздвижные в Москве. Раздвижные сетки выполняются из внешней и внутренней рамы. Рама представляет собой специальный профиль из алюминия. Рельсовые направляющие крепятся внутри внешней рамки на верхних и нижних сторонах с помощью саморезов. Нажми: как снять раздвижную москитную сетку в Москве недорого.

  запросы: раздвижные сетки, раздвижные москитные сетки, сетка на раздвижные окна, раздвижные москитные сетки на окна, сетка на балкон раздвижные, москитные сетки на балкон раздвижные, раздвижные москитные сетки цена, раздвижные сетки цена

  http://d2633029.u64.bytetech.ca/cp/scripts/PHP/guestbook/entries.php
  http://ship4teammag.bbs.fc2.com/
  http://addons.us.to/addon/architotem#comment-4161

 • 23.05.2018, 17:28
  TVPMGyclect, Russia
  Современная организация TVP более шести лет производит технологическое оборудование для наладки,а так же сооружения очистительных сооружений для машиностроения. Вся продукция сертифицирована.
  Каждый современный человек в процессе этой жизнеспособности для многообразных привычных нужд употребляет воду. При ее прямом назначении она загрязняется, видоизменяется ее состав и физические функции. Для этого и проводятся очистные сооружения.

  Очистные сооружения – предварительная очистка поступающих на очистные сооружения сточных вод с целью подготовки их к биологической очистке. Допускается в равной мере их рецикл и повторнаяприменение в инженерных нуждах отличающихся предприятий.

  В концеочистки стоков производств в локальных сооружениях наибольшая плотность загрязняющих компонентов сбавляется, а присутствующие в их составе необходимые элементы извлекаются. В последующейтребование воды отправляются на доочистку в общепроизводственных сооружениях.
  TVP - это фирма, которая устанавливает, проектирует, а также занимается сооружением очистительных построек для молочного завода.
  Принимаем заказы на настройку, исправление,работу по проектированию,в любом городке Рф.
  Работы выполняются на высоком уровне и в установленный срок.


  отстойник очистных сооружений: предприятие каждый день сбрасывает в очистные сооружения

 • 25.04.2018, 15:42
  Lionlimite, Thailand
  fgvbcdxhbcdbvnn

 • 20.04.2018, 10:15
  Georgnib, Россия
  Многие компании Санкт-Петербурга готовы предложить песок и организовать его доставку до стройплощадки. Но основные критерии, на которые следует обратить внимание при выборе поставщика – это бесперебойность поставок, умеренная стоимость транспортировки и, конечно, надежность. Наша компания имеет многолетний опыт по доставке песка http://www.gravel-sand.ru на стройплощадки Санкт-Петербурга и области. Для того чтобы узнать необходимую информацию, достаточно лишь набрать номер отдела продаж, где менеджер назовет вам стоимость кубометра песка, которая не сможет вас не заинтересовать. Мы уверены, что желание заключить договор с другой компанией отпадет само собой.
  http://www.gravel-sand.ru - https://c.radikal.ru/c28/1804/08/26d530685566.jpg

 • 07.04.2018, 12:10
  AntonKes, South Africa

 • 01.04.2018, 21:11
  MorrisTeews, Japan

 • 01.04.2018, 17:02
  MorrisTeews, Japan

 • 10.02.2018, 21:54
  Shelbyvon, Россия
  Ивановские проститутки

 • 10.02.2018, 21:54
  Shelbyvon, Россия
  Ивановские проститутки

 • 10.02.2018, 21:53
  Shelbyvon, Россия
  Ивановские проститутки

 • 10.02.2018, 21:52
  Shelbyvon, Россия
  Ивановские проститутки

 • 09.02.2018, 02:36
  Shelbyvon, Россия
  http://ivanovo-dosug2.ru/smilesmile\confident.png

 • 09.02.2018, 02:33
  Shelbyvon, Россия
  http://ivanovo-dosug2.ru/smilesmile\confident.png

 • 09.02.2018, 02:31
  Shelbyvon, Россия
  http://ivanovo-dosug2.ru/smilesmile\confident.png

 • 09.02.2018, 02:28
  Shelbyvon, Россия
  http://ivanovo-dosug2.ru/smilesmile\confident.png

 • 03.02.2018, 13:00
  RobertFeede, Россия

 • 14.01.2018, 23:04
  KennethTax, Portugal
  мебельные фабрики украины по производству мягкой мебели https://sofa-design.kiev.ua/kresla-na-zakaz-kiev/

 • 03.01.2018, 03:46
  Martinhow, Saudi Arabia
  301 Moved Permanently http://yarvstrecha.ru - More info...

 • 16.12.2017, 11:23
  DentalKag, Russia
  Стоматология в москве Осуществляем запись к врачу-стоматологу для консультаций и лечения онлайн пародонтоз симптомы и лечение

Ваш коментар:

Нажаль, ми вимушені використовувати захист від спаму. Якщо код нерозбірливий, перевантажте малюнок.

antispam

Відправити