https://www.high-endrolex.com/10 Освіта | Науково-освітній портал ВУЗів Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Освіта

Однією із складових забезпечення ефективного виконання завдань, пов’язаних із запобіганням та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захистом населення і територій від їх негативного впливу, є належна професійна підготовка працівників органів та підрозділів цивільного захисту та наукове забезпечення розв‘язання проблем захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, проблем пожежної та техногенної безпеки.

Удосконалення системи фахового навчання та навчання населення здійснюється через розвиток освітньої діяльності у сфері цивільного захисту та передбачає такі види підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях:

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів сфери цивільного захисту;

підготовка осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за освітніми рівнями «бакалавр», «магістр», «доктор філософії»;

післядипломна освіта (професійна підготовка, підвищення кваліфікації спеціалізація та перепідготовка) осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;

функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту.

виробниче навчання за місцем роботи за програмами спеціальної підготовки з особовим складом невоєнізованих формувань цивільного захисту, з працівниками підприємств, установ і організацій, які не увійшли до складу невоєнізованих формувань;

навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях за місцем роботи та проживання через участь населення у підготовці та проведенні комплексних навчань і тренувань з відпрацювання дій за планами реагування на надзвичайні ситуації, планами локалізації та ліквідації аварій на об'єктах підвищеної небезпеки;

освітня підготовка дошкільнят, учнівської та студентської молоді за програмами предметів та дисциплін з основ безпеки життєдіяльності, захисту Вітчизни (допризовної підготовки), цивільного захисту.

Реалізацію напрямів освітньої діяльності забезпечує галузева система освіти, до складу якої входять заклади вищої освіти цивільного захисту та навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.
 

Національний університет цивільного захисту України (м. Харків) здійснює підготовку та післядипломну освіту фахівців за освітніми рівнями «бакалавр», «магістр», «доктор філософії», «доктор наук».
 
Навчання здійснюється за галузями знань: «Цивільна безпека», «Соціальні та поведінкові науки», «Хімічна та біоінженерія», «Природничі науки», «Управління та адміністрування», «Сфера обслуговування», «Виробництво та технології».
 
За першим (бакалаврським) рівнем здійснюється підготовка фахівців за наступними спеціальностями:
 
цивільна безпека, спеціалізації «Цивільний захист», «Експертиза охорони праці та професійних ризиків», «Охорона праці», «Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт», «Телекомунікаційні системи в управлінні», «Радіаційний та хімічний контроль»;

пожежна безпека, спеціалізації «Пожежна безпека», «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи», «Автоматичні системи пожежної та техногенної безпеки», «Аудит пожежної та техногенної безпеки»;
 
психологія, спеціалізації «Екстремальна та кризова психологія», «Робота з персоналом»;
хімічні технології та інженерія, спеціалізація «Радіаційний та хімічний захист»;
екологія, спеціалізація «Екологічна безпека».
 
За другим (магістерським) рівнем здійснюється підготовка фахівців за наступними спеціальностями:
 
цивільна безпека, спеціалізації «Охорона праці», «Цивільний захист», «Управління у сфері цивільного захисту»;
 
пожежна безпека, спеціалізації «Управління пожежною безпекою», «Пожежна безпека», «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи», «Експерт будівельний з пожежної та техногенної безпеки»;
 
психологія, спеціалізації «Екстремальна та кризова психологія», «Робота з персоналом»;
екологія, спеціалізація «Екологічна безпека»;
 
технологія захисту навколишнього середовища, спеціалізація «Техногенна-екологічна безпека»;
 
хімічна технологія та інженерія, спеціалізація «Радіаційний та хімічний захист»;
публічне управління та адміністрування, спеціалізації «Державне управління у сфері цивільного захисту», «Державне управління».
 
За третім (освітньо-науковим) рівнем здійснюється підготовка фахівців за наступними спеціальностями:
 
пожежна безпека, цивільна безпека, психологія, публічне управління та адміністрування, технологія захисту навколишнього середовища.
 
В університеті також здійснюється підготовка фахівців наукового рівня за спеціальностями пожежна безпека, цивільна безпека, публічне управління та адміністрування.
 
Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України здійснює підготовку фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» та «магістр».
 
Навчання здійснюється за галузями знань: «Цивільна безпека», «Соціальні та поведінкові науки», «Природничі науки», «Право».
 
За першим (бакалаврським) рівнем здійснюється підготовка фахівців за наступними спеціальностями:
 
цивільна безпека, спеціалізації «Цивільний захист», «Охорона праці»;
пожежна безпека, спеціалізація «Пожежна безпека»;
психологія, спеціалізація «Екстремальна та кризова психологія»;
екологія, спеціалізація «Екологічна безпека»;
право, спеціалізація «Право».
 
За другим (магістерським) рівнем здійснюється підготовка фахівців за наступними спеціальностями:
цивільна безпека, спеціалізація «Цивільний захист»;
пожежна безпека, спеціалізація «Пожежна безпека»;
психологія, спеціалізація «Екстремальна та кризова психологія»;
право, спеціалізація «Право».
 
За третім (освітньо-науковим) рівнем здійснюється підготовка фахівців за наступними спеціальностями:
пожежна безпека, психологія.
 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності – здійснює підготовку та післядипломну освіту фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор філософії», «доктор наук».
 
Навчання здійснюється за галузями знань: «Цивільна безпека», «Соціальні та поведінкові науки», «Освіта», «Гуманітарні науки», «Природничі науки», «Транспорт», «Соціальна робота», «Інформаційні технології», «Управління та адміністрування».
За першим (бакалаврським) рівнем здійснюється підготовка фахівців за наступними спеціальностями:
 
цивільна безпека, спеціалізації «Цивільна безпека», «Охорона праці», «Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт»;
пожежна безпека, спеціалізація «Пожежна безпека»;
психологія, спеціалізація «Практична психологія»;
комп’ютерні науки та інформаційні технології, спеціалізація «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»;
екологія, спеціалізація «Екологія та охорона навколишнього середовища»;
транспортні технології, спеціалізація «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»;
соціальна робота, спеціалізація «Соціальна робота»;
кібербезпека, спеціалізація «Управління інформаційною безпекою»;
менеджмент, спеціалізація «Управління проектами»; «Менеджмент».
філологія, спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно)».
 
За другим (магістерським) рівнем здійснюється підготовка фахівців за наступними спеціальностями:
цивільна безпека, спеціалізації «Цивільна безпека», «Охорона праці»;
пожежна безпека, спеціалізація «Пожежна безпека»;
психологія, спеціалізація «Практична психологія»;
екологія, спеціалізація «Екологічна безпека»;
транспортні технології, спеціалізація «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»
кібербезпека, спеціалізація «Управління інформаційною безпекою»;
комп’ютерні науки та інформаційні технології, спеціалізація «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»;
менеджмент, спеціалізація «Управління проектами»;
філологія, спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно)».
 
За третім (освітньо-науковим) рівнем здійснюється підготовка фахівців за наступними спеціальностями:
пожежна безпека, комп’ютерні науки та інформаційні технології, менеджмент, професійна освіта, екологія.
 
В університеті також здійснюється підготовка фахівців наукового рівня за спеціальностями: пожежна безпека, менеджмент.
 
Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) – здійснює підготовку фахівців ступеня вищої освіти «молодший бакалавр» та підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців для сфери цивільного захисту за робітничими професіями: пожежний-рятувальник, радіотелефоніст, дозиметрист, командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, ремонтувальник респіраторів та протигазів, машиніст автопідіймача (автодрабини) пожежного пересувного, машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу.
 
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) здійснює навчання за програмою здобуття повної загальної середньої освіти дітей позбавлених батьківського піклування, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків, дітей працівників ДСНС України та обдарованої молоді віком до 16 років, які мають базову загальну середню освіту.
 
Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту   заклад післядипломної освіти, що здійснює перепідготовку фахівців з вищою освітою за спеціальністю «Пожежна безпека» у галузі знань «Цивільна безпека», а також підвищення кваліфікації:
 
у галузі знань «Цивільна безпека» - керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, начальницького складу органів і підрозділів служби цивільного захисту та керівного складу і фахівців сил цивільного захисту, а також викладачів навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист» для закладів вищої освіти України;
у галузі знань «Управління та адміністрування» - державних службовців ІІ VII категорій посад у сфері цивільного захисту.
 
Інститут також проводить:
функціональне навчання у сфері цивільного захисту для потреб центральних та місцевих органів виконавчої влади;
вивчення англійської мови державними службовцями, особами середнього та старшого начальницького складу і працівниками ДСНС України;
підвищення кваліфікації посадових осіб з питань цивільного захисту суб’єктів господарювання;
підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців органів управління системи авіаційного пошуку та рятування з питань цивільного захисту;
підготовку з домедичної допомоги для психологів та рятувальників ДСНС України;
навчання з питань охорони праці посадових осіб органів та підрозділів ДСНС України;
підвищення кваліфікації з питань цивільного захисту педагогічних працівників навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;
навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки.
 

Навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності організовують функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, методичний супровід проведення суб’єктами господарювання спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях та його методичного забезпечення.

 

Ступені освіти

Підготовка науково-педагогічних кадрів проводиться в ад'юнктурах (докторантурах) закладів вищої освіти цивільного захисту за науковими спеціальностями «Пожежна безпека», «Цивільна безпека», «Психологія», «Екологія», «Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент», «Управління проектами і програмами», «Професійна освіта», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Теорія та методика професійної освіти», «Інформаційні технології», «Механізми державного управління»

 

https://www.high-endrolex.com/10