Випуск 19

 1. Абрамов Ю.А., Тищенко Е.А., Борисова А.С. Математическое обеспечение объектовых испытаний датчиков первичных факторов системы ослабления последствий аварий. – С.3-8.
 2. Алышанов Г.Н., Тарасенко А.А. Варианты действия руководителя ликвидации аварийного разлива нефти на акватории моря. – С.9-15.
 3. Беликов А.С., Касьян А.И., Рагимов С.Ю., Чаплыгин А.С., Шаломов В.А., Маладыка И.Г. Теория принятия решений при проведении аварийно-спасательных (АСР) и ремонтно-восстановительных (РВР) работ в условиях обрушения строительных конструкций. – С.16-22.
 4. Борисова Л.В., Закора О.В., Селеєнко Є.Є., Фещенко А.Б. Оцінка готовності оператора до прийняття рішень при ліквідації швидкоплинних надзвичайних ситуацій. – С.23-30.    
 5. Бугаёв А.Ю., Соловей В.В. Выбор условной вероятности поражения человека в зависимости от поражающих факторов огненного шара. – С.31-37.    
 6. Грінченко Є.М., Соколов ДЛ., Федоренко Р.М. Визначення терміну безпечної експлуатації стінки вертикального резервуару для збереження нафтопродуктів в експлуатації. – С.38-48.
 7. Гузенко В.А., Неклонський І.М. Математична модель формування системи взаємодії підрозділів різного підпорядкування при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. – С.49-53.
 8. Дяченко Д.В., Росоха С.В., Солонець О.І., Самарін В.О. Напрямки розробки методологічних засад обробки вимірювальних даних сейсмічних засобів для виявлення факторів небезпеки надзвичайних ситуацій. – С.53-63.
 9. Калиновський А.Я., Коваленко Р.І., Коврегін В.В., Ларін О.О. Дослідження плавності ходу візка для транспортування вибухонебезпечних вантажів з нелінійним підресоренням. – С.63.
 10. Калиновський А.Я., Лагутін В.Л., Ларін О.М., Чернобай Г.О. Математична модель просторових коливань візка для транспортування небезпечних вантажів із пневматичним підвішуванням другої ступені. – С.63.
 11. Кочанов Е.О., Попов І.І., Толкунов І.О., Туркін І.Б., Шахов М.А. Оцінка радіаційної обстановки при позапроектних аваріях сховища відпрацьованого ядерного палива. – С.88-97.
 12. Предко В.О., Мішеніна О.С., Стрілець В.М. Визначення границь застосування існуючих методів розрахунку професійного ризику. – С.98-106.
 13. Рогозін А.С., Левченко Р.Т. Аналіз перехідного процесу зміни ймовірностей знаходження сил цивільного захисту в стані ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. – С.107-114.
 14. Рыбка Е.А., Гвоздь В.М. Математическая модель механических свойств защитных покрытий строительных конструкций, работающих в условиях чрезвычайных ситуаций. – С.115-119.
 15. Сенчихин Ю.Н. Формализация задачи анализа работы спасательного устройства для метания снаряда с тросом на высоты зданий в общей постановке. – С.120-125.    
 16. Собина В.А., Соболь А.Н., Тригуб В.В., Олениченко Ю.А. Математическая модель тепловизорного мониторинга пожаров на полигонах твёрдых бытовых отходов. – С.126-132.
 17. Стрелец В.М., Васильев М.В., ТригубВ.В. Разработка нормативов для оценки подготовленности спасателей к работе в комплексе средств индивидуального типа. – С.132-141.
 18. Тютюник В.В., Бондарєв М.В., Шевченко Р.І., Чорногор Л.Ф., Калугін В.Д. Оцінка рівня техногенної небезпеки території України за даними аналізу показників життєдіяльності регіонів методами факторного аналізу і аналізу головних компонент. – С.141-161.
 19. Чернобрывко М.В., Светличная С.Д., Комяк В.М. Моделирование динамических деформационных процессов в защитных контейнерах при детонационном воздействии. – С.162.