С . І . Азаров, О . В . Тарановський, В . Л . Сидоренко Оцінка вибухонебезпечності водню на ранній стадії розвитку чорнобильської аварії

С . І . Азаров, О . В . Тарановський, В . Л . Сидоренко Оцінка вибухонебезпечності водню на ранній стадії розвитку чорнобильської аварії
Анотація. Розроблено сценарій ранньої стадії розвитку аварії з оцінкою впливу вибухонебезпечного водню на конструкцію реактора РВПК -1000. Показано , що визначальним фактором необхідних умов вибухонебе - зпечної водньоутримуючої пароповітряної суміші в активній зоні ре - актора буде являтися співвідношення швидкості локальної генерації газоподібного водню і швидкості поширення водню в парогазовому середовищі активної зони реактора .
Ключові слова:  вибухонебезпечність водню , аварія , Чорнобильська АЕС .