Освітні новини

01.04.2010
НМЦ

Внесення змін до нормативно-правових актів.

Враховуючи відсутність необхідної нормативно-правової бази для запровадження нової структури ступеневої освіти, МОН України наказом від 29.03.2010 №258 призупинив дію своїх наказів від 10.02.2010 №99 «Про Концепцію організації підготовки магістрів в Україні», від 10.02.2010 №101 «Про структуру освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки бакалаврів», від 12.02.2010 №108 «Про затвердження Примірного положення про міжгалузеву індивідуалізовану гуманітарну освіту» та від 02.03.2010 №165 «Про затвердження Програми організації підготовки магістрів в Україні» до прийняття нової редакції Закону України «Про вищу освіту».

Повернутися до списку новин