RSS

Новини навчальних закладів

10.07.2018
ЛДУ БЖД

В Університеті створено фаховий філологічний збірник

У результаті клопіткої праці колективу філологів Університету у навчальному закладі започатковано збірник наукових праць з філології «Львівський філологічний часопис». Його  включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з філології (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1714 від 28.12.2017).

Виходить часопис двічі на рік. Головний редактор збірника – доктор філол.н., професор кафедри іноземних мов та перекладознавства Оксана Бабелюк, заступник гол. ред – доктор філол. н., проф., завідувач кафедри іноземних мов та перекладознавства Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Олег Тищенко.

У 2018 році вийшов друком третій том часопису, що отримав статус фахового. Він також включений до міжнародної наукової бази Copernicus. 1 і 2-й вийшли друком у 2017 році. Всього до третього тому «Львівського філологічного часопису» прийнято 63 публікації, з них 5 - англійською мовою, решта - українською. Це здебільшого розвідки докторантів та здобувачів наукового ступеня доктора наук.

Географія наукових публікацій досить широка. Збірник уміщує доробок авторів з різних академічних установ та ВНЗ України.

Часопис складається із трьох основних рубрик: 1) аналітично-оглядові статті, у яких висвітлюються проблеми зіставного мовознавства, германських, романських та слов‘янських мов, етнолінгвістики, дискурсолології та лінгвістики тексту,  галузевої термінології, перекладознавства, міжкультурної комунікації, корпусної лінгвістики та комп‘ютерної лексикографії, стилістики та лінгвопоетики. 2) огляд наукового та громадського життя університету (постійним дописувачем цієї рубрики є п-к СЦС В.І.Слободяник); 3) рецензії та анотації монографій.

Варто зазначити, що зміст і якісні параметри збірника удосконалено як за рахунок розширення кола мов східного ареалу, які є об‘єктом зіставних і перекладознавчих рефлексій – арабської, китайської, японської тощо, так і завдяки розширенню кола дописувачів, які представляють профільні військові, галузеві і міжнародні установи й осередки. Зокрема: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національна академія Служби безпеки України, Національна академія прокуратури України, ВДНЗУ, Управління Держенергоефективності України, Національний авіаційний університет, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту, «Українська медична стоматологічна академія», Національний університет «Львівська політехніка» і т.ін.

Наголосимо, що левову частку публікацій становлять статті, в яких розглянуто різноманітні проблеми перекладу спеціальної різногалузевої термінології, що відповідає як профілю університету, так і завданням кафедри, яка нещодавно отримала оновлену назву: кафедра іноземних мов та перекладознавства.  Серед них вивчення терміносистем нафто-газовидобувної, геофізичної промисловості, косметології, ергономіки, комерційної реклами, економіки і бізнесу медичної, психологічної, юридичної, військової та інших галузей.

Відрадно, що статті науково-педагогічних працівників нашої кафедри також посіли чільне місце у цьому часописі. Вони присвячені різним аспектам військової термінології та термінології мови фахової комунікації, зокрема стаття Олександри Пальчевської (термінології розмінування), Марії Іванченко (термінології з охорони праці), Олега Тищенка (термінології матеріальної культури і традиційних ремесел) тощо. Сьогодні ми працюємо над включенням збірника до міжнародних науково-метричних баз даних та розширенням кола потенційних авторів за кордоном.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nuczu.edu.ua

Повернутися до списку новин

Ваш коментар:

Нажаль, ми вимушені використовувати захист від спаму. Якщо код нерозбірливий, перевантажте малюнок.

antispam

Відправити

Календар новин

Ви можете переглянути новини за вибраний рік та місяць.

Відправити

Новини закладів освіти та наукових установ

Виберіть одне з посилань для пере­гля­ду новин від кожного начального за­кладу окремо.