https://www.high-endrolex.com/10 Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометереологічного інституту | Науково-освітній портал ВУЗів Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометереологічного інституту

Науковий збірник Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту видається з 1954 р.
На його сторінках висвітлюються найактуальніші проблеми, найновіші результати досліджень та здобутки сучасної гідрометеорологічної науки за напрямами:

• фізика атмосфери, метеорологія і кліматологія;
• гідрологія суші, водні ресурси;
• моніторинг і стан довкілля;
• агрометеорологія;
• технічні засоби гідрометеорологічних досліджень.

Основні теми публікацій:
• дослідження закономірностей фізичних процесів, що відбуваються в атмосфері та гідросфері;
• моделювання атмосферних процесів, розроблення чисельних і фізико-статистичних методів прогнозу погоди різної завчасності;
• методи активного впливу на гідрометеорологічні процеси; дослідження фізичних механізмів небезпечних та стихійних гідрометеорологічних явищ;
• дослідження клімату України та тенденцій його можливих змін;
• закономірності гідрометеорологічного режиму та агрокліматичних умов, у тому числі небезпечних для господарської діяльності та населення;
• методи та технології гідрологічних розрахунків і прогнозів;
• комплексне вивчення впливу гідрометеорологічних умов на забруднення навколишнього природного середовища, його соціально-екологічних та соціально-економічних наслідків;
• радіоактивне забруднення природного середовища;
• комплексне вивчення гідрометеорологічного режиму та стану забруднення Чорного та Азовського морів;
• нові технічні засоби гідрометеорологічних досліджень.

Коротка історична довідка.
Наукові праці УкрНДГМІ видавалися з 1954 до 1993 р. за таким тематичним поділом:
• Питання агрометеорології і метеорології;
• Питання метеорології і кліматології;
• Питання гідрологічних досліджень, розрахунків та прогнозів;
• Погода і врожай;
• Агрокліматичні ресурси;
• Посуха і врожай.
Наступні соціально-економічні події в Україні, істотне зменшення фінансування наукових досліджень та інші негаразди матеріально-технічного забезпечення змусили припинити підготовку цих видань. Окремі статті за наслідками гідрометеорологічних досліджень друкувалися у виданнях Київського національного університету, Української аграрної академії наук, Національної академії наук України, а також у деяких збірниках наукових праць УкрНДГМІ. З 1998 р. поновлено випуск збірника під назвою "Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту".
У 2005р. після тривалої перерви підготовлений тематичний збірник "Погода-урожай", який містить низку статей екологічного спрямування і має бути виданий найближчим часом.
Збірник можна замовити через редакцію.
Адреса редакції: Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, проспект Науки, 37, м. Київ, 03028 Тел.: 525-12-50; 525-86-53; тел/факс 525-53-63
E-mail: uhmi@uhmi.org.ua
n.mostova@mail.ru
Збірник "Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту" атестований Вищою атестаційною комісією України як наукове фахове видання у галузі географічних наук та геофізики.

Вимоги до оформлення статей, що подаються до збірника.

https://www.high-endrolex.com/10