Докторантура, ад’юнктура

Докторантура і ад’юнктура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.
Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів у вищих навчальних закладах у системі ДСНС України здійснюється в ад’юнктурі, докторантурі за державним замовленням - за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для ДСНС України на підготовку кадрів, для працівників органів та підрозділів ДСНС України.
У докторантурі університету здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів за науковими спеціальностями:
- 21.06.02 – “Пожежна безпека”;
- 05.13.22 – “Управління проектами та програмами”.

У ад'юнктурі університету здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів за науковими спеціальностями:
- 21.06.02 – “Пожежна безпека”;
- 05.13.22 – “Управління проектами та програмами”;
- 13.00.04 – “Теорія та методика професійної освіти”;
- 21.06.01 – “Екологічна безпека”;
- 05.13.06 - “Інформаційні технології”.

Підготовка ад'юнктів здійснюється за державним замовленням та за кошти юридичних і фізичних осіб. До вступу приймаються працівники та службовці органів управління і підрозділів ДСНС України (у тому числі, з неатестованого складу), а також працівники інших міністерств і відомств, підприємств, установ та організацій, інші громадяни України, які мають повну вищу освіту та кваліфікацію "спеціаліст" або "магістр".
Прийом до ад'юнктури проводиться в грудні поточного року. Кандидати на навчання складають вступні іспити з філософії, іноземної мови та спеціальності. Рішення про допуск до складання вступних іспитів в докторантуру, ад'юнктуру або закріплення здобувачем виносить приймальна комісія Університету за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.