Тютюник В. В. Оцінка відносної інтенсивності між надзвичайними ситуаціями природного та техногенного характеру в регіонах України

Тютюник В. В. Оцінка відносної інтенсивності між надзвичайними ситуаціями природного та техногенного характеру в регіонах України. – С. 112-120.
Анотація. Представлені результати оцінки відносної інтенсивності між надзви - чайними ситуаціями ( НС ) природного та техногенного характеру з метою виявлення стабільності функціонування території України та розробки ефективного прогностичного апарату для створення ком - плексної системи моніторингу НС в регіонах України .    
Ключові слова: надзвичайна ситуація , інтенсивність виникнення надзвичайних ситуацій , співвідношення між надзвичайними ситуаці - ями природного та техногенного характеру , система моніторингу надзвичайних ситуацій