Собина В. О., Борисова Л. В., Єлізаров О. В. Аналіз та прогноз стану безпеки об’єкту обчислювальної техніки в умовах надзвичайних ситуацій

Собина В. О., Борисова Л. В., Єлізаров О. В. Аналіз та прогноз стану безпеки об’єкту обчислювальної техніки в умовах надзвичайних ситуацій. – С. 89-95.
Анотація. Пропонується адаптація раніше розроблених методичних апаратів аналізу ризиків внаслідок надзвичайних ситуацій для об ’ єктів обчислювальної техніки . Показано , що при управлінні безпекою ООТ слід керуватися наступним : в оцінку ризику вводити весь спектр не - безпек , можливих для досліджуваного ООТ при його роботі .    
Ключові слова: надзвичайна ситуація , об ’ єкт обчислювальної техні - ки , система прийняття рішень , стан безпеки .