Рогозін А. С., Коссе А. Г., Левченко Р. Т. Оптимізаційна модель залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Рогозін А. С., Коссе А. Г., Левченко Р. Т. Оптимізаційна модель залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. – С. 71-75.
Анотація. Розроблено оптимізаційну модель залучення сил цивільного захисту за критерієм часу ліквідації надзвичайної ситуації на території адмі - ністративно - територіальних утворень країни .   
Ключові слова: модель , оптимізація , сили , цивільний захист , лікві - дація , час .