Маляров М. В. Моніторинг змін природних територій з використанням просторових характеристик

Маляров М. В. Моніторинг змін природних територій з використанням просторових характеристик. – С. 52-56.
Анотація. Запропоновано метод моніторингу змін природних територій на ос - нові аналізу знімків , отриманих при повітряній зйомці . Запропонова - ний метод використовує різницю між значеннями фрактальної розмі - рності знімків та виявляє факт зміни природного середовища по про - сторовим характеристикам знімків .   
Ключові слова: повітряна зйомка , спектр , фрактальна розмірність , цифрова карта , моніторинг територій .