І . М . Неклонський, В . О . Самарін, О . М . Фурсенко Спосіб кількісного описання взаємодії підрозділів різного підпорядкування при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

І . М . Неклонський, В . О . Самарін, О . М . Фурсенко Спосіб кількісного описання взаємодії підрозділів різного підпорядкування при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
Анотація. На основі теорії графів визначено спосіб кількісного описання взає - модії підрозділів різного підпорядкування при виникненні надзви - чайних ситуацій .
Ключові слова: взаємодія , система взаємодії .