А . Я . Калиновський, О . М . Ларін, В . І . Ціолковський, Г . О . Чернобай Визначення параметрів пневматичних пружних елементів другої ступені ресорного підвішування візка для транспортування небезпечних вантажів

А . Я . Калиновський, О . М . Ларін, В . І . Ціолковський, Г . О . Чернобай Визначення параметрів пневматичних пружних елементів другої ступені ресорного підвішування візка для транспортування небезпечних вантажів
Анотація. Розглядається питання визначення конструктивних параметрів ресо - рного підвішування візка підвищеної якості для транспортування не - безпечних вантажів з пневматичними пружними елементами в другій ступені . При застосуванні відповідно до умов навантаження в запро - понованій конструкції візка для транспортування небезпечних ван - тажів чотирьох пневматичних пружних елементів , які розміщено в опорних точках вантажної платформи і складаються із гумово - кордних оболонок та додаткових резервуарів , відповідна якість під - вішування забезпечується як пружними характеристиками самих пневматичних елементів , так і двома коректорами жорсткості .
Ключові слова:  система ресорного підвішування , пневматичний пружній елемент , коректор жорсткості .