Г . В . Іванець, М . П . Букін, О . М . Ігнатьєв Застосування регресійних математичних моделей для прогнозування завданих збитків внаслідок надзвичайних ситуацій чи подій

Г . В . Іванець, М . П . Букін, О . М . Ігнатьєв Застосування регресійних математичних моделей для прогнозування завданих збитків внаслідок надзвичайних ситуацій чи подій
Анотація. У статті розглянута можливість застосування регресійних математич - них моделей для прогнозування завданих збитків внаслідок надзви - чайних подій з метою аналізу факторів , які суттєво впливають на них .
Ключові слова: надзвичайна подія , математична модель , багатофак - торна лінійна регресійна модель , метод найменших квадратів ( МНК ), гіпотеза , критерій Ст ’ юдента .