Випуск 20

 1. Г.Н. Алышанов Анализ математических моделей динамики метрических параметров нефтяного пятна при аварии танкера на морской акватории
 2. С . І . Азаров, О . В . Тарановський, В . Л . Сидоренко Оцінка вибухонебезпечності водню на ранній стадії розвитку чорнобильської аварії
 3. А . Е . Басманов, И . А . Горпинич Растекание жидкости на негладкой горизонтальной поверхности при аварии на железнодорожном транспорте
 4. В . Ю . Беляев, А . М . Яковлев Нахождение оптимального маршрута эвакуации населения в случае угрозы аварии на химически опасных объектах
 5. П . Ю . Бородич, П . А . Ковальов, І . О . Поляков Імітаційне моделювання оперативного розгортання особового складу автомобілю пожежного першої допомоги установкою триноги на колодязь та спуском в нього
 6. И . А . Чуб, В . А . Андронов, А . А . Неронов, С . Э . Важинский Моделирование влияние испарения на объем потерь нефти при авариях на трубопроводах
 7. О . В . Єрьомін, Н . В . Дейнеко, В . М . Стрілець Розробка моделей для довгострокового прогнозування рівня професійного ризику
 8. Г . В . Фесенко, С . А . Грязнова, В . І . Д ’ яконов, О . В . Чеботарьова, І . І . Попов Особливості прогнозування наслідків повені з урахуванням кутів нахилу берегів річки та швидкості її течії
 9. С . А . Горносталь, Е . А . Петухова, Ю . В . Уваров Усовершенствование метода выбора режима работы аэротенка
 10. Є . М . Грінченко, Д . Л . Соколов, Р . М . Федоренко, В . О . Собина Метод визначення колективного ризику при виникненні надзвичайної ситуації на підприємстві по збереженню нафтопродуктів
 11. Г . В . Іванець, М . П . Букін, О . М . Ігнатьєв Застосування регресійних математичних моделей для прогнозування завданих збитків внаслідок надзвичайних ситуацій чи подій
 12. Г . В . Іванець, І . О . Толкунов, Є . І . Стецюк Математична модель раціонального використання сил і засобів підрозділів дснс україни для виконання завдань за призначенням
 13. А . Я . Калиновський, О . М . Ларін, В . І . Ціолковський, Г . О . Чернобай Визначення параметрів пневматичних пружних елементів другої ступені ресорного підвішування візка для транспортування небезпечних вантажів
 14. К . М . Карпець Застосування методів гіс - аналізу для моделювання зони повені та витрат води під час паводка з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій
 15. В . И . Кривцова, Ю . П . Ключка,А . И . Тарариев Математическая модель по определению воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций на системы хранения взрывоопасных газов из композитных материалов
 16. М . В . Кустов Влияние концентрации ионов в атмосфере на интенсивность осадков над зоной выброса опасных веществ
 17. І . М . Неклонський, В . О . Самарін, О . М . Фурсенко Спосіб кількісного описання взаємодії підрозділів різного підпорядкування при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
 18. Б . Б . Поспелов , К . М . Остапов Проверка адекватности гауссовой статистики для спутниковых данных фоновой температуры земной поверхности при обнаружении чрезвычайных ситуаций
 19. Е . А . Рыбка Исследование эффективности защитных покрытий металлических конструкций , работающих в условиях чрезвычайных ситуаций
 20. А . С . Рогозін, О . М . Соболь, Р . Т . Левченко Оптимізаційна модель розподілу сил цивільного захисту по регіонам україни
 21. Ю . Н . Сенчихин Приближенный анализ работы ( процесса выстрела ) спасательного устройства для метания снаряда с тросом на высоты зданий
 22. В . М . Стрелец, М . В . Васильев, В . В . Тригуб Оценка эффективности подготовки спасателей с использованием нормативов
 23. А . В . Закора, Є . Є . Селеєнко, А . Б . Фещенко Підвищення точності місцевизначення підсистеми моніторингу мобільних об ’ єктів дснс шляхом комплексування каналів