https://www.high-endrolex.com/10 Випуск 18 | Науково-освітній портал ВУЗів Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Випуск 18

 1. Абрамов Ю.А., Гвоздь В.М., Тищенко Е.А. Влияние инерционных свойств системы ослабления последствий чрезвычайных ситуаций на ее временные характеристики. – С.3-8.
 2. Алышанов Г.Н., Тарасенко А.А. Модель локализации боновыми заграждениями разлива неф-ти на акватории моря. – С.9-16.
 3. Вальченко О.І., Стецюк Є.І. Розподіл підрозділів при проведенні рятувальних робіт у зоні надзвичайної ситуації. – С.17-21.
 4. Васильев М.В., Стрелец В.М., Тригуб В.В. Анализ многофакторной модели функционирования системы «спасатель — средства защиты и ликвидации аварии — чрезвычайная ситуация с выбросом опасного химического вещества». – С.22-32.
 5. Васюков А.Е., Иванов Е.В., Лобойченко В.М., Варивода Е.А. К вопросу расчета массы загряз-няющего вещества при определении экологического ущерба от чрезвычайных ситуаций вследствие загрязнения водных ресурсов. – С.33-41.
 6. Грінченко Є.М., Соколов Д.Л., Федоренко Р.М., Шостак Р.М. Оцінка аварійного ризику при русі поїздів з нафтопродуктами за конкретним маршрутом. – С.42-47.    
 7. Дяченко Д.В., Гордієнко Ю.О., Гузенко В.А. Виявлення сейсмічного сигналу від землетрусу з осередком у підконтрольній сейсмоактивній зоні за результатом аналізу першого вступу. – С.48-54.
 8. Дяченко Д.В., Солонець О.І., Самарін В.О. Спосіб обробки вимірювальних даних системи сейсмічного групування для вирішення завдань безперервного моніторингу потенційних джерел надзвичайних ситуацій. – С.55-62.
 9. Игнатьев А.М., Фесенко Г.В., Чеботарева А.В., Микулина И.А. Особенности оценки средней годовой эффективной дозы внутреннего облучения с учетом лесного компонента рациона. – С.63-68.
 10. Калиновський А.Я., Лагутін В.Л., Ларін О.М., Чернобай Г.О. Математична модель вертика-льних одновісних коливань візка для транспортування небезпечних вантажів із застосуванням пневматичних елементів в другій ступені підвішування. – С.69-82.
 11. Кулєшов М.М., Болотських М.В. Питання щодо структур - ного розподілу функцій та повно-важень між органами управління територіальними підсистемами єдиної державної системи цивільного захисту. – С.83-90.
 12. Курская Т.Н. Методы определения прочности и надежности элементов энергетического комплекса. – С.91-94.
 13. Кустов М.В., Поспелов Б.Б. Параметры импульсного сверхвысокочастотного излучения для интенсифкаии осадкообразования в зоне чрезвычайных ситуаций. – С.95-105.
 14. Маляров М.В. Моделирование изображения морской поверхности с учетом ее фрактальных свойств при мониторинге чрезвычайных ситуаций. – С.106-113.
 15. Михальська Л.Л, Прохач Е.Ю., Попов Н.П. Гептил в грунті. – С.114-125.
 16. Неклонський І.М. Методика структурно-функціонального аналізу організації взаємодії між частинами та підрозділами внутрішніх військ МВС України та формуваннями сил цивільного захисту при виникненні надзвичайних ситуацій. – С.125-144.
 17. Олениченко Ю.А., Соболь А.Н., Коссе А.Г. Подход к оптимизации размещения средств мо-ниторинга тепловых полей полигонов твердых бытовых отходов. – С.145-151.
 18. Паніна О.О., Гусєва Л.В. Застосування ймовірносно- детерміністичної моделі для про-гнозування техногенних аварій. – С.152-157.
 19. Попов І. І., Толкунов І.О., Шевчук О.Р. Дослідження шляхів визначення локалізації джерел гамма-випромінювання в зонах радіоактивного забруднення. – С.158.
https://www.high-endrolex.com/10