Наукова діяльність

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ:
 

Плани наукової і науково-технічної діяльності.

 
Наукове забезпечення заходів цивільного захисту
 
Одним із важливих шляхів забезпеченні реалізації державної політики у всіх сферах діяльності ДСНС є наукове забезпечення заходів цивільного захисту.
 
Мета проведення наукової і науково-технічної діяльності – наукове забезпечення комплексного розв’язання проблем захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, пожежної та техногенної безпеки, вдосконалення нормативно-правової бази у сфері цивільного захисту, забезпечення гідрометеорологічної діяльності, одержання і використання нових знань, розвиток науки, підвищення ефективності використання наукових досягнень.
 
У ДСНС здійснення наукової та науково-технічної діяльності покладено на: Український науково-дослідний інститут цивільного захисту, Український гідрометеорологічний інститут, Національний університет цивільного захисту України, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту.
 
Наукова і науково-технічна діяльність ДСНС здійснюється відповідно до пріоритетних напрямів, основними з яких є:
 
удосконалення нормативно-правової бази у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;
 
розроблення пропозицій та рекомендацій, які спрямовані на удосконалення організації та діяльності органів управління, підрозділів, установ, підприємств, організацій та навчальних закладів, які віднесені до сфери управління ДСНС України, засобів і методів виконання ними своїх завдань;
 
удосконалення існуючих, обґрунтування та розроблення нових способів застосування засобів аварійно-рятувальної, протипожежної та іншої спеціальної техніки, оперативного зв'язку, охорони, методик застосування оперативної, комп’ютерної та іншої сучасної техніки і технологій в діяльності органів управління та підрозділів ДСНС;
 
створення й пошук оптимальних методів і засобів протипожежного захисту та систем забезпечення пожежної безпеки;
 
дослідження можливостей і шляхів удосконалення методології і методів оцінки пожежної небезпеки будівель і споруд, протипожежного нормування, пожежної небезпеки речовин, матеріалів, виробів, технологічних процесів, об’єктів, розроблення систем і елементів забезпечення протипожежного захисту об’єктів різного призначення, підвищення надійності та ефективності забезпечення пожежної безпеки об’єктів, процесів тощо;
наукове обґрунтування реалізації заходів медичного та біологічного захисту;
розроблення інформаційного забезпечення проведення досліджень щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
 
створення бази даних інформаційних ресурсів системи підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;
 
дослідження актуальних проблем щодо попередження надзвичайних ситуацій і усунення їх наслідків, удосконалення систем державного та регіонального моніторингу загрози виникнення надзвичайних ситуацій;
 
проведення досліджень щодо підвищення рівня захищеності об’єктів, населених пунктів та наукове обґрунтування інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ефективності функціонування системи технічного регулювання у сфері техногенної та пожежної безпеки;
 
проведення досліджень ефективності та розроблення експериментальних зразків пожежного устаткування різного призначення;
 
дослідження проблем підвищення стійкості об’єктів життєзабезпечення в умовах впливу вражаючих факторів, наукове обґрунтування комплексу заходів з підготовки систем життєзабезпечення до надзвичайних ситуацій;
 
розробка новітніх методів та психотехнологій в межах професійно-психологічної підготовки персоналу ДСНС до дій в кризових, екстремальних та надзвичайних ситуаціях службової діяльності;
 
діагностика, профілактика та корекція негативних психічних станів, що виникають у працівників під впливом ризиконебезпечних ситуацій службової діяльності;
 
розробка сучасних методів постекстремальної роботи з працівниками, психологічного забезпечення відновлювального періоду діяльності особового складу після виконання складних задач службової діяльності;
 
обґрунтування методів і розробка технічних засобів підготовки фахівців у сфері цивільного захисту;
 
розроблення нормативно-правових актів, навчально-методичної, наукової та інформаційної літератури для підготовки кадрів, керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту населення та територій;
 
розробка рекомендацій щодо удосконалення організаційних форм і методів функціонального навчання керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту;
 
розроблення та впровадження сучасних методів і засобів гідрометеорологічних спостережень, технологій для отримання, зберігання, обробки, аналізу та узагальнення гідрометеорологічної інформації, підготовка національних нормативних документів у галузі гідрометеорології;
 
удосконалення існуючих та створення нових методів прогнозування і попередження надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру;
 
дослідження та прогнозування стану навколишнього природного середовища, вивчення впливу на нього природних і техногенних чинників.