Самоврядування в УЦЗУ

Самоврядування в УЦЗУ

З метою забезпечення активної участі курсантів та студентів у процесах вдосконалення навчально-виховного процесу, забезпечення належної якості навчання, виховання духовності і культури, зростання соціальної активності, підвищення відповідальності за доручену справу, реалізації творчих здібностей курсантів в Університеті цивільного захисту України створені Ради курсантського та студентського самоврядування.

Правовою основою цих громадських формувань є Наказ МНС України № 181 від 23.04.2004 року “Про затвердження Типового положення про органи курсантського, студентського, слухацького самоврядування у вищому навчальному закладі МНС України” та “Положення про органи курсантського, студентського, слухацького самоврядування в Університеті цивільного захисту України”, яке затверджено ректором університету. Курсантське, студентське самоврядування здійснюється на рівні навчальної групи (взводу), курсу, факультету, університету.

Вищим органом курсантського, студентського самоврядування в університеті є загальні збори курсантів, студентів університету. Курсантське, студентське самоврядування на рівні навчальної групи реалізується через проведення зборів курсантів, студентів навчальної групи та обрання голови, старости тощо. Збори навчальної групи делегують свого кандидата щодо обрання до виконавчого органу самоврядування курсу. Виконавчий орган самоврядування курсу обирається на загальних зборах з числа кандидатів від навчальних груп, а також висуває своїх кандидатів на обрання до виконавчого органу самоврядування факультету, університету. Збори курсу обирають Голову Ради курсу, його заступника та секретаря.

Виконавчим органом самоврядування в університеті є Рада, члени якої обираються із числа представників Рад факультетів кількістю 7 осіб: голова,  секретар та 5 членів Ради. Керівництво Радою здійснює голова Ради. Голова ради організовує роботу виконавчого органу самоврядування, бере участь у засіданнях Вченої Ради університету, де обговорюються питання, що входять до компетенції органів курсантського та студентського самоврядування. При виконавчому органі самоврядування створені сектори за напрямками діяльності:

- культурно-масова робота

- інформаційно-пропагандистське забезпечення

- спортивно-масова робота

- навчальна та методична робота.

ПОЛОЖЕННЯ про органи слухацького, курсантського та студентського самоврядування в Університеті цивільного захисту України

Структура Ради слухацького, курсантського та студентського самоврядування Університету цивільного захисту України