Рейтинг МОНМС

МОН: Рейтинг Вищих навчальних закладів 2013

КРИТЕРІЇ І УЧАСНИКИ

До участі в проекті були запрошені всі вищі навчальні заклади III - IV рівнів акредитацій. Дія його практичної реалізації розроблено показники діяльності вищого навчального закладу, які характеризують активність університету на міжнародному рівні, якість контингенту студентів, якість науково-педагогічного потенціалу, результативність науково-дослідної й науково-технічної діяльності та ресурсне забезпечення навчального процесу. В рейтинговому оцінюванні взяли участь 229 вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитацій всіх форм власності та підпорядкування. Рейтинг визначався на підставі опрацювання результатів діяльності й потенціалу за 2010 - 2011 навчальний та 2011 календарний роки. Діяльність вищого навчального закладу оцінювалася за допомогою глобального критерію рейтингу (ГКР), який є інтегральним і визначається сумою таких індексів критеріїв:

 • індекс міжнародної активності (І1);
 •  індекс якості контингенту студентів (І2);
 •  індекс якості науково-педагогічного персоналу (І3);
 •  індекс якості науково-дослідної та науково-технічної діяльності (І4);
 •  індекс ресурсного забезпечення (І5).

Ранжування суб'єктів здійснюється в межах ідентифікованих груп, об’єднаних з урахуванням специфіки підготовки кадрів та профілю вищого навчального закладу:

 •  класичні університети ;
 •  технічні університети ;
 •  технологічні, будівництва, транспорту ;
 •  педагогічні, гуманітарні, фізичного виховання і спорту ;
 •  культури, мистецтва, дизайну ;
 •  охорони здоров'я ;
 •  аграрні ;
 •  економіки, фінансів, управління, підприємництва ;
 •  права, правоохоронної діяльності, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності ;
 •  приватні .

У рейтингових таблицях для кожного суб'єкта ранжування і системи наведено виміри індексів критеріїв та інтегрального рейтингового індексу (глобальний критерій рейтингу), за виміром якого позиціонує на рейтинговій шкалі вищий навчальний заклад.

Для якісного оцінювання результативності діяльності й потенціалу вищого навчального закладу застосовано шкалу оцінювання успішності, досконалості та конкурентоспроможності, в основу якої покладено відношення індексів критеріїв (І) та інтегрального рейтингового індексу (ІРІ) суб'єкта ранжування до відповідних параметрів системи. На підставі такого підходу вищі навчальні заклади можна ідентифікувати в межах групи на підгрупи: «Успішна (ІРІ ≥ 1)», «Достатньо успішна (1 > ІРІ ≥ 0,75)», «Частково успішна (0,75 > ІРІ ≥ 0,5)», «Проблемна (0,5 > ІРІ ≥ 0)».

Розподіл вищих навчальних закладів за індексами критеріїв відповідно до шкали оцінювання здійснювався через вимір відношення індексу критерію вищого навчального закладу до відповідного виміру індексу критерію системи, які наведено в рейтингових таблицях ідентифікованих груп.

Олександр УДОД.
директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
МОНмолодьспорту України
 
За матеріалами euroosvita.net/