Обговорення проектів нормативних актів

Пропонуємо до громадського обговорення проєкт Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії

Зауваження та пропозиції просимо надсилати до 31 травня 2021 року на електронну адресу nmc-nz@dsns.gov.ua

 

Пропонуємо до громадського обговорення проєкт переліку наукових спеціальностей за галузями науки

Зауваження та пропозиції просимо надсилати до 28 травня 2021 року на електронну адресу nmc-nz@dsns.gov.ua

 

Пропонуємо до громадського обговорення проєкт Порядку присудження доктора наук

Зауваження та пропозиції просимо надсилати до 7 червня 2021 року на електронну адресу nmc-nz@dsns.gov.ua