Освітні новини

 • 05.06.2023
  НМЦ

  Інформуємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2023 року №529 внесено зміни щодо атестації здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту

 • 17.03.2023
  НМЦ

  Пані та панове! Інформуємо про затвердження графіку проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту на другому (магістерському) рівні вищої освіти у 2023 році.

 • 15.03.2023
  НМЦ

  Шановні колеги! Пропонуємо ознайомитися з наказом МОН від 15.03.2023 року №276 "Про умови затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році"

 • 14.08.2022
  НМЦ

  Інформуємо, що наказом МОН України від 20.07.2022 року №646 затверджено стандарт вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

 • 14.08.2022
  НМЦ

  Інформуємо, що МОН України завтерджений наказ від 23.06.2022 №583 «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти». Форми документів, встановлені цим наказом, застосовуються у 2022/2023 навчальному році.

 • 11.07.2022
  НМЦ

  Інформуємо, що оприлюднено нову редакцію наказу про Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році із змінами, що були внесені наказами МОН України від 02.05.2022 року № 400 та від 29.06.2022 року N 598.

 • 13.06.2022

  Шановні колеги! На громадське обговорення винесений проєкт постанови КМУ «Про Особливості ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання».
   Просимо надати відповідні пропозиції та зауваження до проєкту акта та аналізу його регуляторного впливу до 05 липня 2022 року на електронну адресу: nmc-nz@dsns.gov.ua.
 • 20.02.2022

  Шановні колеги! Доводимо до вашого відома, що наказом ДСНС від 27.10.2021 №723 затверджено Програму єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю “Пожежна безпека” на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

 • 10.02.2022
  НМЦ

  Інформуємо, що Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти запускає новий інформаційний ресурс, який забезпечує прозорість процесу формування разових рад із захисту ступеня доктора філософії. Детальну інформацію оприлюднено на сторінці сайту Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.

 • 10.02.2022
  НМЦ

  Повідомляємо, що Постановою КМУ від 12.01.2022 № 44 затверджений Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії