https://www.high-endrolex.com/10 Навчальна практика курсантів та студентів кафедри екологічної безпеки | Новини | Науково-освітній портал ВУЗів Державної служби України з надзвичайних ситуацій

RSS

Новини навчальних закладів

07.07.2021
ЛДУ БЖД

Навчальна практика курсантів та студентів кафедри екологічної безпеки

У період із 22.06.2021 по 02.07.2021 на кафедрі екологічної безпеки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності проходила загальноекологічна навчальна практика курсантів та студентів груп ЕК-11 і ЕК-21. Керівництво здійснював викладач кафедри, к.с.-г.н. Тарас Шуплат, асистували ад’юнкти кафедри Катерина Король  та  Ірина Федів.
Навчальна практика мала комплексний характер і була складена на основі тем ряду дисциплін: загальна екологія, біологія, ґрунтознавство з основами геоморфології та геології, ландшафтна екологія, метеорологія та кліматологія і урбоекологія.
Впродовж навчальної практики курсанти та студенти здійснили комплексне  вивчення структури та типів лісопаркових, паркових ландшафтів, аналіз їхнього морфологічного складу, освоїли методику польового опису природно-територіальних комплексів та оцінку впливу на них природних і антропогенних факторів, освоїли технологію закладання та опису ландшафтних профілів.
Особлива увага була приділена вивченню ландшафтної структури, типу рельєфу, ґрунтів та екологічних особливостей профільного об’єкту, яким є РЛП “Знесіння”, на території  якого є гори Піщана, Хомець, геологічні виходи пісковиків та вапняків, угрупування рідкісних степових рослин. 
Значна увага була приділена також вивченню видової та вертикальної структури фітоценозів досліджуваних об’єктів, а саме: лісопарків “Погулянка” і  Брюховицького, міських парків “Кортумова гора” і Скнилівського, дендрарію аборигенної та інтродукованої флори НЛТУ України (закладеного у кін. ХІХ ст.). Вивчення супроводжувалось збором рослинного матеріалу для формування гербарію та вивченням української і латинських родових та видових назв деревно-кущової рослинності, що є важливим для подальшого професійного росту майбутніх фахівців-екологів.
Відбулось ознайомлення із особливостями функціонування та структурою метеостанції НЛТУ України (вул. О. Кобилянської, 1). Студенти та курсанти вивчили особливості збору, аналізу основних метеорологічних даних та здійснення на їх основі прогнозу майбутніх погодних умов. 
Однією із всеукраїнських екологічних проблем є невпинне накопичення побутових і виробничих відходів. Тому актуальним є процес їхньої переробки. Для вивчення цього процесу здійснено виїзд у с. Муроване Пустомитівського району для ознайомлення із технологією переробки відходів, які містять ртуть (люмінесцентних ламп, медичних і побутових ртутних термометрів, гальванічних батарей), яке з 2016 року здійснює ДП “Боднарівка”, у співпраці із партнерами із ЄС. Курсанти і студенти ознайомились із технологією збору, сортування, переробки ртутовмісних відходів, особливостями транспортування їх на утилізацією, із небезпеками, які створює цей тип відходів для навколишнього природного середовища та людей.
У період навчальної практики здійснено було також пізнавальні екскурсії у ботанічний сад ЛНУ ім. І. Франка (вул. Черемшини, 44), де курсанти і студенти ознайомились із багатим колекційним рослинним фондом (відділи природної трав’яної флори, дендрології, культурної флори та озеленення, тропічних і субтропічних рослин) та зоологічного музею ім. Б. Дибовського ЛНУ ім. І. Франка (вул. М. Грушевського, 4), який збагатив  курсантів та студентів знаннями про представників різних класів фауни які існують в наш час на Землі, так і віднайдених у результаті палеозоологічних розкопок. 

Проведена загальноекологічна навчальна практика курсантів та студентів груп ЕК-11 і ЕК-21 пройшла успішно та виконала важливу комплексну освітню функцію - підвела підсумок теоретичної бази знань із закладених у програму навчальних дисциплін та сприяла глибшому практичному вивченню екологічних і природничих аспектів вивчення компонентів довкілля, що є запорукою освітнього та професійного зростання майбутніх фахівців-екологів.
http://nuczu.edu.ua

Повернутися до списку новин

Календар новин

Ви можете переглянути новини за вибраний рік та місяць.

Відправити

Новини закладів освіти та наукових установ

Виберіть одне з посилань для пере­гля­ду новин від кожного начального за­кладу окремо.

https://www.high-endrolex.com/10