RSS

Новини навчальних закладів

09.10.2019
НУЦЗУ

НУЦЗУ продемонстрував високий показник якості критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

Про це йдеться в аналітичному звіті “Виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти” Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. До переліку увійшли 118 закладів вищої освіти, що на момент проведення аналізу мали статус «національний».
На основі річних звітів національних ЗВО було здійснено обчислення інтегрального індикатора виконання порівняльних критеріїв для кожного із закладів. Високе значення показника продемонстрував НУЦЗУ 3,41 наряду із Національним технічним університетом “ХПІ”, Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця тощо.
Також високі загальні показники продемонстрували Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, шість ЗВО мистецького спрямування (Львівська національна академія мистецтв; Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка; Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури; Національна музична академія України імені П. І. Чайковського; Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової; Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського), по одному аграрному (Миколаївський національний аграрний університет) і медичному (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького) університету та інші.
Річні звіти, моніторингова та конкурсна справи містять інформацію про показники виконання закладами вищої освіти обов’язкових, порівняльних та/чи преміальних критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу. Показники виконання критеріїв є кількісним відображенням якості діяльності ЗВО щодо формування студентського контингенту, кадрової політики, інтернаціоналізації, наукової діяльності тощо.
У 2019 році Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти було вперше здійснено аналіз річних звітів національних ЗВО.

Національний університет цивільного захисту України

http://nuczu.edu.ua

Повернутися до списку новин

Календар новин

Ви можете переглянути новини за вибраний рік та місяць.

Відправити

Новини закладів освіти та наукових установ

Виберіть одне з посилань для пере­гля­ду новин від кожного начального за­кладу окремо.