RSS

Новини навчальних закладів

20.12.2018
ЛДУ БЖД

Відбулось останнє в 2018 році розширене засідання Вченої ради Університету

20 грудня відбулось останнє в 2018 році розширене засідання Вченої ради Університету. В залі були присутні, крім членів Вченої ради, завідувачі (начальники) кафедр та їх заступники.

У першому питанні «Про підсумки науково-дослідної діяльності за 2018 рік» проректор Університету доктор сільськогосподарських наук професор Кузик А.Д. ознайомив з результатами наукової діяльності як структурних підрозділів,  так й окремих науково-педагогічних працівників.

За підсумками науково-дослідної роботи Вчена рада ухвалила в 2018 році визнати кращими серед кафедр технічного та природничого спрямування кафедру процесів горіння та загальної хімії, кафедру екологічної безпеки  і кафедру цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів.

Кращими серед кафедр гуманітарного  спрямування найвищі показники у науковому рейтингу досягнули кафедри гуманітарних дисциплін  та соціальної роботи, практичної психології  та педагогіки, права та менеджменту у сфері цивільного захисту.

Найвищий колегіальний орган Університету ухвалив активізувати діяльність кафедр щодо отримання наукових та освітніх грантів. Вчена рада рекомендувала науково-педагогічним  працівникам зосередити увагу на публікації наукових статей у журналах, які включені до  міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science та враховуються в оцінюванні діяльності закладів вищої освіти.

Вчена рада рекомендувала до друку фахові збірники наукових праць «Пожежна безпека» та «Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності», монографію доктора біологічних наук професора Стойка С.М. «Незворотні екологічні процеси в біосфері та її збереження», «Збірник наукових праць» доктора пед. наук професора Васяновича Г.П. та присвоїла гриф навчальному посібнику к.т.н. Ємельяненка С.О., к.т.н., доцента Лавренюк О.І., д.х. н., професора Михайлічка Б.М. «Теорія горіння та вибуху. Пожежі та їх ліквідація».  

Радf затвердила тему докторської дисертації к.т.н. Пазена О.Ю., надала творчу відпустку для завершення докторської дисертації завідувачу кафедри права та менеджменту  у сфері цивільного захисту Повстин О.В.

Наприкінці засідання ректор  Мирослав Коваль  подякував Вченій раді та всім працівникам Університету та побажав плідної праці і наукових здобутків в наступному календарному році.

http://nuczu.edu.ua

Повернутися до списку новин

Календар новин

Ви можете переглянути новини за вибраний рік та місяць.

Відправити

Новини закладів освіти та наукових установ

Виберіть одне з посилань для пере­гля­ду новин від кожного начального за­кладу окремо.