RSS

Новини навчальних закладів

21.11.2005
НУЦЗУ

Міжнародна науково-практична конференція “Мова у професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект”

Кафедра мовної підготовки Академії цивільного захисту України (м.Харків) планує провести 15-16 грудня 2005 року Міжнародну науково-практичну конференцію “Мова у професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект ”.

Програма конференції передбачає : пленарні засідання, прес-конференцію, роботу секцій, культурну програму.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, німецька, французька.

На конференції передбачається розглянути проблеми за такими напрямками:

  1. Філософія мови у професійній освіті.
  2. Культура  мови професійного спілкування
  3. Технологічні параметри навчання мови у ВНЗ.
  4. Гуманізація навчання у технічних ВНЗ.
  5. Мова і засоби масової комунікації.

Матеріали доповідей обсягом до 8 сторінок комп’ютерного тексту (29 рядків на сторінці гарнітура Times New Roman, кегль 14, без переносів у системі Microsoft Word 6 або 7) приймаються до 1 грудня 2005 року і будуть опубліковані до початку конференції у збірнику матеріалів конференції.

Вимоги до оформлення статей:

  1. Ім’я та прізвище автора.
  2. Назва статті подається великими літерами.
  3. Через рядок резюме англійською мовою (5-9 рядків).
  4. Бібліографія подається відповідно до стандарту після тексту за алфавітом і нумерацією.
  5. Посилання на літературу подавати за таким взірцем [Сікорська 2000], [Сікорська 200: 48-52], [СУМ ІІ: 74].

Одночасно просимо повідомити про себе на окремому аркуші такі дані:

1.     Прізвище, ім’я та по батькові. 2. Науковий ступінь, звання та посада. 3. Місце роботи (повна назва установи, організація, кафедра, адреса). 4. Домашня адреса, телефон, e-mail. 5. Назва доповіді.

Наша адреса:      

кафедра мовної підготовки
Академія цивільного захисту України
вул. Чернишевського, 94, 61023, м.Харків,
т.  8-(057)707-34-27
e-mail: mova@apbu.edu.ua

Комплект матеріалів, які слід надіслати:

http://nuczu.edu.ua

Повернутися до списку новин

Календар новин

Ви можете переглянути новини за вибраний рік та місяць.

Відправити

Новини закладів освіти та наукових установ

Виберіть одне з посилань для пере­гля­ду новин від кожного начального за­кладу окремо.