RSS

Новини навчальних закладів

27.02.2017
НУЦЗУ

Запрошуємо авторів до наукової співпраці!

Згідно з Угодою про спільне заснування наукового журналу, укладеною між Національним університетом цивільного захисту України (Україна) і Академією Поморською в Слупську (Польща) у лютому 2017 року, розпочався набір статей у фаховий міжнародний науковий журнал «Східний часопис безпекових студій». Його буде включено до списку видань, визнаних міжнародною науковою спільнотою (філадельфійський список http://www.бібліотекар.укр/2010/04/institute-for-scientific-information.html). Тематика цього журналу присвячена питанням національної й міжнародної безпеки у таких сферах: соціальні детермінанти безпеки, теорії безпеки, зовнішня та внутрішня безпека, технологія безпеки, освіта для забезпечення безпеки, кібербезпека й екологічна безпека.
Журнал має відкритий характер, зокрема в ньому можуть публікуватися автори з вітчизняних і міжнародних наукових осередків за умови, що їх матеріали досліджень відповідатимуть критеріям наукової статті. Щодо вимог, які висуваються до такого виду робіт, що подаються в «Східний часопис безпекових студій», то вони передбачають таке: подання статей з високим науковим рівнем, раніше не опублікованих й оформлених російською або англійською мовою, обсягом 6–10 сторінок у форматі А4 з полями з усіх сторін 2,0 см; шрифт набору тексту Times New Roman – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5; література – на мові оригіналу. Крім того, на кожній сторінці тексту статті обов’язково повинні бути наявні підрядкові зноски (посилання на використане джерело). Для опублікування статті автору необхідно подати також розширену анотацію англійською мовою (1,0 тис. знаків) із зазначенням прізвища, ініціалів автора (співавторів), назви статті та стислим викладенням змісту положень основних її рубрик (постановка проблеми (problem setting), аналіз останніх досліджень і публікацій (recent research and publications analysis), цілі дослідження (paper objective), отримані результати (paper main body) і висновки (conclusions of the research)).
Автори, які бажають опублікувати матеріали своїх наукових досліджень у зазначеному журналі, можуть надіслати їх на електронну адресу навчально-науково-виробничого центру НУЦЗ України (dergupr@nuczu.edu.ua).
Запрошуємо авторів до наукової співпраці!
 

http://nuczu.edu.ua

Повернутися до списку новин

Календар новин

Ви можете переглянути новини за вибраний рік та місяць.

Відправити

Новини закладів освіти та наукових установ

Виберіть одне з посилань для пере­гля­ду новин від кожного начального за­кладу окремо.