https://www.high-endrolex.com/10 В НУЦЗУ відбулася Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика» | Новини | Науково-освітній портал ВУЗів Державної служби України з надзвичайних ситуацій

RSS

Новини навчальних закладів

23.02.2017
НУЦЗУ

В НУЦЗУ відбулася Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика»

22-23 лютого на базі Національного університету цивільного захисту України відбулася Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика». Конференція підготовлена за ініціативи навчально-науково-виробничого центру навчального закладу та підтримки Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, Чорноморського державного університету імені Петра Могили, Дніпропетровського університету митної справи та фінансів.
Цей науково-комунікативний захід викликав значний інтерес на національному рівні, оскільки в сучасному глобальному інформаційному суспільстві саме інтерактивні інформаційно-комунікативні технології стають одними із найперспективніших засобів спілкування вчених із різних регіонів і країн. У конференції взяли участь майже 160 осіб з різних навчальних закладів, наукових установ й організацій, які входять до рейтингу ТОП-200.
Доповіді учасників конференції згруповані за такими науковими напрямами: Механізми формування та реалізації державної політики у сфері реформування вищої освіти; Державні механізми забезпечення якості вищої професійної освіти; Державне регулювання розвитку дистанційної освіти для підготовки конкурентоспроможних фахівців; Механізми державного управління в соціальній сфері; Механізми державного управління в екологічній сфері; Організаційно-правові, соціально-економічні та психолого-педагогічні аспекти державного управління у сфері цивільного захисту; Державна політика захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню; Державні механізми забезпечення пожежної та техногенної безпеки.
Після закінчення Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика» її учасники ухвалили резолюцію, де основними питаннями є:
– посилити науково-практичний зв’язок між навчальними закладами-учасниками конференції, включивши в плани наукової роботи на поточний рік питання щодо проведення спільних заходів (конференцій, семінарів, симпозіумів тощо);
– створити необхідні умови для впровадження в управлінську практику єдиного інформаційного середовища серед навчальних закладів з метою своєчасного обміну інформацією щодо проблем наукового наповнення галузі з урахуванням тенденцій розвитку науково-інформаційної сфери при підготовці фахівців нової генерації;
– систематично поновлювати та доповнювати знання за напрямом, залучаючи міжнародний досвід та роботу в програмах за грантами, використовуючи міжнародні стажування та участь у Міжнародних конференціях і симпозіумах;
– розпочати роботу з формування творчих, дослідницьких колективів з провідних напрямів суспільних наук з метою підвищення творчих здобутків учених-управлінців та урізноманітнення форми підвищення творчої активності викладачів вищих навчальних закладів через стажування, аспірантуру, докторантуру, а також розширення наукових знань через обмін досвідом, виставки, конкурси, презентації, майстер-класи.
Матеріали конференції буде узагальнено й надруковано на сторінках збірника наукових праць «Вісник НУЦЗУ: Серія державне управління».

Навчально-науково-виробничий центр
 

http://nuczu.edu.ua

Повернутися до списку новин

Календар новин

Ви можете переглянути новини за вибраний рік та місяць.

Відправити

Новини закладів освіти та наукових установ

Виберіть одне з посилань для пере­гля­ду новин від кожного начального за­кладу окремо.

https://www.high-endrolex.com/10