https://www.high-endrolex.com/10 Підсумки відкритого Всеукраїнського конкурсу | Новини | Науково-освітній портал ВУЗів Державної служби України з надзвичайних ситуацій

RSS

Новини навчальних закладів

13.06.2006
ЧІПБ НУЦЗУ

Підсумки відкритого Всеукраїнського конкурсу

Особливістю науково-дослідної роботи курсантів, студентів та слухачів вищого навчального закладу є те, що її головне завдання полягає в залученні курсантів до самостійної роботи, поглибленні знань, розвитку творчого підходу до вирішення поставлених завдань. Одним із засобів, що дає можливість розкритися творчим здібностям молодих науковців є підготовка наукової роботи на конкурс.

Вже традиційно, на початку липня в інституті проводився відкритий Всеукраїнський конкурс на кращу науково-дослідну роботу курсантів, студентів з професійно-орієнтованих гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. На конкурс представили свої наукові напрацювання курсанти та студенти нашого інституту, Академії цивільного захисту України (м. Харків), Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького.

У своїх роботах курсанти та студенти узагальнили результати наукових досліджень з історії пожежної охорони, психологічних, управлінських і правових аспектів діяльності служби цивільного захисту, висвітлили екологічні проблеми. Конкурсною комісією були відмічені актуальність, високий рівень наукового та методичного забезпечення представлених робіт.

Згідно з рішенням конкурсної комісії наукові роботи відзначені наступним чином

За напрямком “Переважно науково-прикладні роботи” :

1 місце присуджено роботі курсанта 5 курсу ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля Фещука С.О. (науковий керівник: к.пед.н., доц. Балицька А.А.) “Можливості тренінгів особистісного зростання у психопрофілактиці конфліктних ситуацій” та роботі студентки 4 курсу АЦЗ України Прокоф’євої Н.О. (науковий керівник: к.психол.н., доц. Олефір В.О.) “Вплив тривожності на успішність діяльності по рішенню комбінаторних (комбінованих) рішень”.

2 місце – роботі студента 2 курсу ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля Головченка С.І. (науковий керівник: к.с.-г.н., доц. Шутенко В.І.) “Вплив газоподібних продуктів згорання на навколишнє середовище” та роботі курсантів 3 курсу ЛДУ БЖД Сондея М.І., Санковського А.А. (науковий керівник: к.т.н. Білінський Б.О.) “Математичне моделювання потенційної небезпеки та заходів запобігання виробничого травматизму у пожежних підрозділах”.

3 місце – роботі курсанта 4 курсу ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля Дяченка Р.В. (науковий керівник: к.мед.н., доц. Хлівний М.Г.) “Медико-психологічні особливості реанімації потерпілих при надзвичайних ситуаціях” та роботі курсанта 5 курсу ЛДУ БЖД Бурбана І.І. (науковий керівник: к.психол.н. Сірко Р.І.) “Вплив індивідуально-психологічних характеристик курсанта на процес його соціально-психологічної адаптації до умов служби та навчання”.

За напрямком “Переважно науково-теоретичні роботи”:

1 місце – роботі курсанта 5 курсу ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля Горбаченка Ю.М. (науковий керівник: к.психол.н., с.н.с. Грибенюк Г.С.) “Удосконалення управління ризиками в проектах” та роботі курсанта 4 курсу ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля Фомича М.В. (науковий керівник – к.і.н., доц. Томіленко А.Г.) “Становлення протипожежного страхування на лівобережній Україні в ХІХ на початку ХХ століть”.

2 місце – роботі курсанта 3 курсу АЦЗ України Тарадуди Д.В. (науковий керівник: к.пед.н. Островерх О.О.) “Адміністративна відповідальність за порушення у сфері цивільного захисту” та роботі курсанта 2 курсу ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля Чепурної О.Г. (науковий керівник – к.пед.н., доц. Балицька А.А.) “Чи може жінка бути лідером”.

3 місце – роботі курсанта 5 курсу ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля Буртового Р.В.(науковий керівник: к.юрид.н. Засунько С.С.) “Зміст поняття “техногенна безпека” та сутність її забезпечення” та роботі курсанта 4 курсу ЛДУ БЖД Мостового Ю.С. (науковий керівник: к.філос.н. Логвігненко В.М. ) “Соціальна філософія І. Франка у світлі європейської філософської традиції”.

                        Відзначені за оригінальний підхід до постановки наукової проблеми – робота студентки 1 курсу ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля Регурецької Т.І. “Основи теорії деформації особистості”; за ґрунтовність – робота студентки 5 курсу ЧНУ ім. Б. Хмельницького Гмурман Л.В. “Специфіка міжособистісної взаємодії при вивченні іноземних мов”; за актуальність – робота курсанта 5 курсу ЛДУ БЖД Штайна Б.В. “Моніторинг та прогнозування хімічної обстановки при аварії на хімічно-небезпечному об’єкті”.

http://nuczu.edu.ua

Повернутися до списку новин

Календар новин

Ви можете переглянути новини за вибраний рік та місяць.

Відправити

Новини закладів освіти та наукових установ

Виберіть одне з посилань для пере­гля­ду новин від кожного начального за­кладу окремо.

https://www.high-endrolex.com/10