RSS

Новини навчальних закладів

20.05.2006
ЧІПБ НУЦЗУ

ЗІ СВЯТОМ, ШАНОВНІ НАУКОВЦІ!

 

ДЕНЬ НАУКИ в Черкаському інституті пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля відзначили 19 травня проведенням виставки науково-технічної творчості та науково-практичної курсантсько-студентської конференції “Проблеми пожежної безпеки та цивільного захисту населення та територій”, а 20 травня - урочистим ранковим розводом на плацу.

Колектив навчального закладу привітав ректор, кандидат технічних наук, доцент, доктор філософії, Заслужений працівник освіти України, генерал-майор внутрішньої служби Микола Шкарабура, який підкреслив, що інститут вже має вагомі здобутки в області наукових досліджень, і дуже приємно, що за досвідом викладачів тягнеться молодь.

Під час заходів був оголошений витяг з Наказу МНС України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, підписаний Міністром В. І. Балогою про нагородження співробітників інституту за вагомий особистий внесок у створення та вдосконалення системи підготовки кадрів для МНС України, активну участь у науковій роботі в галузі моніторингу надзвичайних ситуацій з проблематики Міністерства та з нагоди Дня науки, згідно з яким проректора з науково-дослідної роботи інституту майора вн.сл. С.В. Стася нагороджено Почесною відзнакою МНС України, начальника кафедри організації та управління оперативно-рятувальної служби полковника  вн.сл. Г.С. Гребенюка та начальника кафедри гуманітарних та соціальних наук підполковника вн.сл. А.Г. Томіленка нагороджено Почесними грамотами МНС України, а доцента кафедри безпеки життєдіяльності, охорони праці та промислової безпеки Є.С. Ленартович та доцента кафедри прикладної математики та обчислювальної техніки О.М. Моргуна – Грамотами МНС України.

Ряд співробітників та вихованців інституту цього дня були також нагороджені наказом ректора інституту Почесними грамотами, Грамотами та грошима. Ряду співробітників та курсантів оголошено подяку. А професори, доктори технічних наук О.М. Яхно, В.Д. Захматов та В.М. Жартовский за багаторічну плідну працю, вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, високий професіоналізм, активну громадянську позицію та з нагоди Дня науки отримали Почесні грамоти від Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації.

З виступу проректора з науково-дослідної роботи інституту С.В. Стася: “Останнім часом особливо гостро постають питання зростання масштабності наслідків аварій, катастроф, інших надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що ставить проблему розробки фундаментальних та прикладних наукових досліджень в області запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації або мінімізації їх наслідків у ряд найбільш актуальних.

Громадськість турбує незадовільний стан збереження, утилізації та захоронення високотоксичних, радіоактивних та побутових відходів. Болючими залишається питання забруднення ґрунтів та підземних вод, наявність залишків боєприпасів різного походження.

Надзвичайно актуального та гострого характеру набуло матеріально-технічне оснащення підрозділів новою пожежно-рятувальною технікою, високоефективними та надійними засобами пожежегасіння та аварійно-рятувальним обладнанням. Потребує ґрунтовних фундаментальних досліджень пошук екологічно безпечних і високоефективних вогнегасних речовин та вогнезахисних матеріалів. Проте існує проблема розробки фундаментальних положень та здійснення прикладних наукових досліджень у сфері нових технологій гасіння пожеж.

Колектив нашого інституту є гідним представником і 120 – тисячної армії науковців нашої держави. Науковий потенціал вузу, який постійно зростає, на сьогодні становить 5 докторів наук та 49 кандидатів (сподіваємося, що незабаром частина кандидатів поповнить ряди докторів наук). Факультетами та кафедрами інституту проводяться конференції, які набувають статус Міжнародних та міжвузівських, і це необхідно особливо підкреслити! Відзначу міжнародні науково-практичні конференції “Пожежна та техногенна безпека”, “Природничі науки та їх застосування в діяльності служби цивільного захисту”; міжвузівські “Мова та культура”, “Гуманітарні науки очима молодих дослідників”, “Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи”.

Викладачі інституту спільно з курсантами та студентами займаються науково-дослідною та науково-технічною діяльністю, винахідництвом та раціоналізаторством. Так за останній період поряд з 7 патентами на винахід, авторами яких є викладачі інституту, заявлені ще 2, співавторами яких є курсанти А. Бобир та О. Острянин.

Інноваційна діяльність наших науковців була високо відзначена Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки  – “Кращим винаходом – 2005 у Черкаській області” була визнана корисна модель “Спосіб припинення процесу горіння” (патент 4786 U, автори: Шкарабура М.Г., Тищенко О.М., Биченко А.О., Дядченко О.І.).

Під керівництвом викладачів курсанти та студенти інституту, такі як Каськов Руслан, Чепурна Ольга, Соколов Дмитро та інші, готують наукові роботи, що посідають призові місця в конкурсах кращих наукових робіт.

Хоча питання фінансування науково-дослідних робіт, розвитку дослідницької бази є проблемним, викладачі, курсанти та студенти систематично беруть участь у Міжнародних, Всеукраїнських конференціях форумах та семінарах, які проводяться в Україні та за кордоном (м. Мінськ, м. Софія, м. Москва, м. Варшава); в інституті створюються сучасні науково-дослідницькі лабораторії. Серед них - “Основ теорії розвитку та припинення горіння”, “Гідравліки”, АСУ та зв’язку. Укладаються Міжнародні угоди про співробітництво (угода про співробітництво в сфері стандартизації та спільне виконання НДР з Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій; угода про співробітництво з Гомельським інженерним інститутом МНС Республіки Білорусь щодо проведення фундаментальних та прикладних досліджень, підготовки та підвищення кваліфікації співробітників МНС Республіки Білорусь й України та обміну науковою інформацією; складено протокол про співпрацю з інститутом аерокосмічних досліджень Землі НАН України).

Зазначені здобутки не є приводом для заспокоєння, але доводять дієздатність колективу інституту в напрямку вирішення задач, які ставить система відомчої науки.”

Светлана Єренкова

Фото: С. Федоренко

http://nuczu.edu.ua

Повернутися до списку новин

Календар новин

Ви можете переглянути новини за вибраний рік та місяць.

Відправити

Новини закладів освіти та наукових установ

Виберіть одне з посилань для пере­гля­ду новин від кожного начального за­кладу окремо.