https://www.high-endrolex.com/10 МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ | Новини | Науково-освітній портал ВУЗів Державної служби України з надзвичайних ситуацій

RSS

Новини навчальних закладів

19.05.2006
ЧІПБ НУЦЗУ

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 

Сучасні світові тенденції є такими, що кількість і масштабність катастроф техногенного та природного характеру, які часто пов’язані між собою, дедалі збільшується, особливо у місцях із високою концентрацією населення та виробництва. Більшість фахівців вважають, що при вирішенні проблем захисту від наслідків надзвичайних ситуацій потрібно враховувати взаємодію всіх небезпечних факторів та взаємну залежність заходів безпеки, тобто застосовувати системний підхід. В наш час ці задачі є складними та наукомісткими із великим об’ємом комплексних експериментальних та аналітичних досліджень. Такі дослідження часто пов’язані із моделюванням фізичних, хімічних, економічних та соціальних процесів, що супроводжують надзвичайні події. За інформативними та економічними параметрами це один з найбільш ефективних підходів. Такі методи стають ще ефективнішими при використанні сучасного комп’ютерного обладнання. Для продуктивної роботи над цими проблемами необхідне об’єднання зусиль досвідчених науковців і дослідників, які тільки-но розпочали наукову діяльність.

Для обговорення результатів роботи над актуальними науковими проблемами цивільного захисту із залученням природничих наук 12-13 травня 2006 року в Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля була проведена І Міжнародна науково-практична конференція «Природничі науки та їх застосування в діяльності служби цивільного захисту». Цій події передувала багатомісячна підготовча робота організаційного комітету у складі: М.Г. Шкарабура (голова), С.В. Стась (заст. голови), А.Г. Виноградов, С.В. Поздєєв, В.І. Дивень, С.І. Сташенко.

Раніше, у 2000-2005 роках, в ЧІПБ проводилися міжвузівські конференції такого ж наукового спрямування, але менших масштабів. Починаючи з 2004 року конференцію включено до плану Міністерства з надзвичайних ситуацій України, яким передбачено її щорічне проведення на базі Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, а в 2006 році їй надано міжнародного статусу.

Про значний інтерес до цієї конференції з боку науковців МНС України та зарубіжжя свідчить велика кількість матеріалів доповідей, що надійшли на адресу оргкомітету. Загалом, бажання взяти участь у конференції висловили співробітники 9 наукових та освітніх установ України та Білорусі, які надіслали свої матеріали на адресу оргкомітету.

До початку роботи конференції був виданий збірник наукових праць її учасників обсягом 200 сторінок, що містить 77 статей. За тематикою досліджень доповіді були розподілені на 4 секції:

-         розрахункові методи у моделюванні фізичних та хімічних процесів, що протікають в умовах надзвичайних ситуацій;

-         експериментальні дослідження фізико-хімічних процесів, пов’язаних із надзвичайними та нестандартними ситуаціями;

-         інженерний захист населення і територій від небезпечних чинників надзвичайних ситуацій;

-         методика викладання природничих дисциплін у ВНЗ системи МНС.

У перший день роботи конференції, 12 травня, були заслухані та обговорені наукові доповіді. Найбільш активну участь у роботі конференції взяли провідні фахівці Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки, Академії цивільного захисту України, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля. Більшість доповідей, представлених на конференції, є результатами досліджень, виконаних на високому науковому рівні. Під час конференції вони, як правило, викликали жваві дискусії, обмін думками, пропозиції стосовно методів та напрямків подальших досліджень.

На другий день був проведений круглий стіл серед учасників конференції, присвячений обговоренню проблем застосування наукових досліджень у навчальному процесі, методичних аспектів викладання природничих дисциплін у ВНЗ системи МНС. За результатами обговорення були сформульовані пропозиції на адресу навчальних закладів стосовно найбільш проблематичних питань підготовки фахівців для Міністерства з надзвичайних ситуацій України.

Під час проведення конференції була реалізована й відповідна культурна програма з метою створення творчої та невимушеної атмосфери, яка сприяла спілкуванню науковців між собою.

Після завершення конференції більшістю її учасників була висловлена вдячність організаторам за забезпечення можливості обміну науковою інформацією та обговорення результатів досліджень. Одностайною була їх думка про необхідність подальшого проведення таких конференцій, оскільки вони дають можливість наукового спілкування фахівців важливого напрямку науково-дослідної роботи в системі МНС України та їх взаємодії із зарубіжними колегами.Основними результатами роботи конференції є те що науковці, які брали у ній участь, отримали багато корисного від спілкування: це і інформація про нове у наукових розробках споріднених організацій; це і обмін думками із провідними науковцями як про власні наукові проблеми, так і про проблеми викладання дисциплін у ВНЗ системи МНС України; це і формулювання нових актуальних наукових задач для їх комплексного сумісного розв’язання із залученням фахівців різних профілів. А саме головне наш інститут можна поздоровити з тим, що в його стінах відбулася і буде надалі проводитися Міжнародна наукова конференція, яка кожного разу буде наступним кроком у розвитку співробітництва у досягненні благородної мети – підвищення безпеки людей.

http://nuczu.edu.ua

Повернутися до списку новин

Календар новин

Ви можете переглянути новини за вибраний рік та місяць.

Відправити

Новини закладів освіти та наукових установ

Виберіть одне з посилань для пере­гля­ду новин від кожного начального за­кладу окремо.

https://www.high-endrolex.com/10