https://www.high-endrolex.com/10 Бажаю своїм колегам у День науки, щоби результати власних наукових досліджень завжди їх задовольняли | Новини | Науково-освітній портал ВУЗів Державної служби України з надзвичайних ситуацій

RSS

Новини навчальних закладів

14.05.2010
НУЦЗУ

Бажаю своїм колегам у День науки, щоби результати власних наукових досліджень завжди їх задовольняли

Саме так стисло, лаконічно і влучно вітав усіх колег із Днем науки головний співробітник науково-дослідного центру Національного університету цивільного захисту України Юрій Абрамов, вітав із святом, що відзначає 15-го травня все прогресивне людство. Майже все своє свідоме життя присвятив Юрій Олексійович науково-дослідницькій діяльності, впровадженню найсміливіших інноваційних технологій у навчально-виховний процес, підготовці висококваліфікованих спеціалістів для служби цивільного захисту.
Його діяльність в Національному університеті цивільного захисту України розпочалась ще у 1992 році. Тоді це був міжвідомчий учбово-науковий комплекс ХІБІ-ХПТУ. Вже у серпні 1993 року Юрій Олексійович обіймає посаду заступника начальника училища з наукової роботи. Пригадує, що тоді в навчальному закладі працювало тільки 2 кандидати технічних наук. Для порівняння із 2010 роком, на сьогодні в університеті забезпечують навчально-виховний процес 125 викладачів із таким вченим ступенем, а також 20 докторів наук. Довелось починати з організації всієї науково-дослідної діяльності на той час Харківського пожежно-технічного училища МВС України. Її розвиток планувався за кількома напрямками: науково-дослідна робота, підготовка наукових кадрів, випуск наукових публікацій, безпосереднє залучення курсантів до даної сфери діяльності.
Перш за все потрібно було створити таку організаційну структуру, зауважує Юрій Олексійович, яка могла би забезпечити проведення науково-дослідної діяльності. І першими її елементами стали введені штатні структури - заступник начальника училища з наукової роботи та начальник ад’юнктури. Незабаром було створено відділ організації науково-дослідної роботи. І почалась плідна робота на кафедрах за певними напрямами. Перш за все, потрібні були науково-педагогічні кадри для забезпечення якісного навчально-виховного процесу. І їх, говорить Юрій Олексійович, потрібно було готувати або через ад’юнктуру, або залучати із інших вищих навчальних закладів. Все ж таки пріоритет було віддано науково-педагогічним працівникам ззовні: по-перше, вони відразу ж могли приступити до проведення наукових досліджень, по-друге, маючи досвід роботи, забезпечити якісну підготовку таких занять і, по-третє, забезпечити підготовку наукових кадрів..
Науково-дослідна діяльність у Харківському інституті пожежної безпеки набирала обертів. І згодом у 1995 році на базі навчального закладу було відкрито свою ад’юнктуру. Вона була єдиною в Україні з підготовки фахівців за спеціальністю «Пожежна безпека». Перші її випускники захищали дисертаційні роботи в Харківському інженерно-будівельному інституті, а вже у 1997 році на базі ХІПБ запрацювала своя спеціалізована рада. До речі, першими, хто захистив свої дисертації у нашій раді, стали Юрій Уваров, сьогодні він проректор з наукової роботи університету, та Валерій Христич, нині – заступник начальника кафедри автоматичних систем безпеки та інформаційних технологій. Відтоді у навчальному закладі процес підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вийшов на стаціонарний режим. Тоді ж було створено наукову лабораторію з дослідження проблем пожежної безпеки. Також під безпосереднім керівництвом Юрія Олексійовича було відкрито докторантуру уже в Академії пожежної безпеки України за спеціальністю «Пожежна безпека».
Завдяки зусиллям та кропіткій праці керівництва навчального закладу рішенням Колегії МОН України вченій раді Академії пожежної безпеки України було дано право присвоювати вчені звання доцента та старшого наукового співробітника.
Людина в науці…Саме так можна було визначити життєве кредо наполегливого, рішучого та цілеспрямованого проректора з наукової роботи Юрія Абрамова. Не обійшлося без його безпосереднього керівництва відкриття у навчальному закладі докторантури зі спеціальності «Пожежна безпека». Вся ця потужна комплексна робота, що потребувала вагомих зусиль, стала фундаментом для проведення науково-дослідної роботи уже в провідному навчальному закладі МНС. Багатий науковий досвід навчального закладу заслуговував на його використання у подальшій роботі. Тому вирішено було організувати видання двох збірників наукових праць, що увійшли до переліку офіційних видань ВАК України, – «Проблеми пожежної безпеки» та «Проблеми надзвичайних ситуацій» за головною редакцією професора, доктора технічних наук Ю.О.Абрамова.
Вагомим результатом проведення науково-дослідної діяльності навчального закладу є організація роботи з курсантами. Це – проведення щорічних науково-практичних конференцій. Згодом учасниками таких заходів стали не тільки вихованці вищих навчальних закладів України, а й країн СНД. Також, зауважує Юрій Олексійович, було введено проведення постійнодіючих наукових семінарів, що проходили 2-4 рази на місяць, де заслуховувались у першу чергу результати досліджень ад’юнктів та докторантів.
Саме так організована потужна комплексна науково-дослідна робота, стверджує Юрій Олексійович, повністю виражає інтереси Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Сьогодні справжній патріот своєї справи на заслуженому відпочинку, але – в однострої зі своїми однодумцями та на передовій освітянсько-наукового простору Національного вишу МНС. Юрій Олексійович вважає, що сьогоднішній молодий науковець повинен мати, перш за все, бажання та чітке усвідомлення свого вибору, по-друге, серйозну фундаментальну підготовку в обсязі технічного вузу, а також розуміти те, що науково-дослідна діяльність – це складний процес, який потребує повної самовіддачі від його учасників. Юрій Олексійович підготував 5 докторів наук і 36 кандидатів наук. І сьогодні він також займається підготовкою декількох докторів наук, які є співробітниками Національного університету цивільного захисту України.
Звертаючись до своїх колег-однодумців, Юрій Олексійович запевняє, що сьогодні наука – основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України. Вона є найбільш масштабною та людиномісткою сферою українського суспільства, найголовнішою умовою утвердження України на світовому ринку високих технологій. Вітаючи всіх людей науки, Юрій Олексійович бажає, щоби результати власних наукових досліджень завжди їх задовольняли.


Вікторія Коленко, прес-служба НУЦЗУ

http://nuczu.edu.ua

Повернутися до списку новин

Календар новин

Ви можете переглянути новини за вибраний рік та місяць.

Відправити

Новини закладів освіти та наукових установ

Виберіть одне з посилань для пере­гля­ду новин від кожного начального за­кладу окремо.

https://www.high-endrolex.com/10