RSS

Новини навчальних закладів

15.02.2006
НУЦЗУ

Науково-практична конференція в АЦЗУ

30-31 березня 2006 року в Академії цивільного захисту України на базі кафедри управління та економіки проводиться науково-практична конференція за темою „Шляхи підвищення ефективності управлінської діяльності на сучасному етапі розвитку українського суспільства”.

Конференція має за мету обговорення проблемних питань щодо вдосконалення функцій управління Єдиною державною системою цивільного захисту, принципів, методів управління, механізмів прийняття рішень, їх реалізації та пошук шляхів підвищення ефективності діяльності через удосконалення системи  управління у сфері цивільного захисту.

Запрошуємо Вас до участі в роботі конференції.

Заявки на участь  приймаються до 15 березня 2006 року.

За матеріалами конференції планується видання збірки тез доповідей.

Тези доповідей в надрукованому вигляді просимо надати до академії за адресою: 61023 м. Харків, вул. Чернишевського, 94 (для кафедри управління та економіки), або в електронному - за адресою: ue@apbu.edu.ua до 15 березня 2006 року.

Довідки за телефонами:
(8-057) 707-34-60

Правила оформлення тез доповідей

  • Обсяг тез доповідей – дві повні сторінки формату А4. Орієнтація сторінки – книжкова.
  • Тези доповідей повинні бути виконаними в текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman (розмір шрифту – 14 пт, накреслення шрифту – нормальне), переноси допускаються лише автоматичні. Міжрядковий інтервал – полуторний.
  • Поля: ліве, праве, верхнє – по 2,0 см, нижнє – 2,5 см.
  • Назва доповіді набирається прописними буквами, шрифт – напівжирний, вирівнювання – по центру.
  • Через один рядок друкується інформація про автора (авторів), а саме: ініціали, прізвище, посада і назва організації, у якій працює автор, науковий ступінь, вчене звання.
  • Основний текст починається через один рядок після інформації про автора. Вирівнювання –  по всій ширині, абзацний відступ – 1,25 см.
  • Через один  рядок після основного тексту друкується список літератури, що включає заголовок „Література” (вирівнювання – по центру), і безпосередньо сам список (без нового рядка; вирівнювання – по всій ширині). Розмір шрифту – 14 пт.

В оргкомітет конференції надаються:

  1. Екземпляр тез, надрукований на одній стороні аркуша білого папера щільністю 80-90 г/м2.
  2. Дискета, що містить електронний варіант тез.

Організаційний комітет

http://nuczu.edu.ua

Повернутися до списку новин

Календар новин

Ви можете переглянути новини за вибраний рік та місяць.

Відправити

Новини закладів освіти та наукових установ

Виберіть одне з посилань для пере­гля­ду новин від кожного начального за­кладу окремо.