https://www.high-endrolex.com/10 В Національному університеті цивільного захисту України розроблено та побудовано спеціальну смугу психологічної підготовки рятувальника, яка успішно використовується в навчально-виховному процесі. | Науково-освітній портал ВУЗів Державної служби України з надзвичайних ситуацій

В Національному університеті цивільного захисту України розроблено та побудовано спеціальну смугу психологічної підготовки рятувальника, яка успішно використовується в навчально-виховному процесі.

В Національному університеті цивільного захисту України розроблено та побудовано спеціальну смугу психологічної підготовки рятувальника, яка успішно використовується в навчально-виховному процесі.
Спеціальну смугу психологічної підготовки рятувальника розроблено згідно галузевого стандарту вищої освіти України з напряму підготовки 6.170201 «Цивільний захист».
На даному тренувальному комплексі використовуються методи психологічної підготовки до дій з виконання типових задач діяльності у надзвичайних ситуаціях шляхом створення моделей надзвичайних ситуацій , проведення тренувань в екстремальних умовах, з застосуванням комбінованого впливу чинників вогню, задимлення, висоти, водних перешкод, імітації наявності хімічно небезпечних речовин; створення важких ситуацій з рятування постраждалих, подолання водних перешкод, прийняття рішень в умовах дефіциту часу тощо.

В Україні таку смугу створено вперше. При розробці та споруджені даного навчально-тренувального комплексу застосовано нові технічні рішення, що є об’єктами авторського права – патент на корисну модель, а також розроблено Положення, яке затверджене Методичною радою університету.

https://www.high-endrolex.com/10