Освітні новини

Освітні новини

 • 14.08.2022

  Інформуємо, що наказом МОН України від 20.07.2022 року №646 затверджено стандарт вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

 • 14.08.2022

  Інформуємо, що МОН України завтерджений наказ від 23.06.2022 №583 «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти». Форми документів, встановлені цим наказом, застосовуються у 2022/2023 навчальному році.

 • 11.07.2022

  Інформуємо, що оприлюднено нову редакцію наказу про Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році із змінами, що були внесені наказами МОН України від 02.05.2022 року № 400 та від 29.06.2022 року N 598.

 • 13.06.2022
  Шановні колеги! На громадське обговорення винесений проєкт постанови КМУ «Про Особливості ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання».
   Просимо надати відповідні пропозиції та зауваження до проєкту акта та аналізу його регуляторного впливу до 05 липня 2022 року на електронну адресу: nmc-nz@dsns.gov.ua.

Нормативно-правові акти з організації освітньої та наукової діяльності навчальних закладів цивільного захисту

Вісник НМЦ НЗ сфери ЦЗ

Інформаційно-патентні матеріали

Інформаційно-патентні матеріали

RSS

Новини навчальних закладів

НУЦЗУ

ІДУ НД ЦЗ

ЧІПБ НУЦЗУ

Новин за останні 2 місяці немає

ВВПУЦЗ

Новин за останні 2 місяці немає

ЛЦЗ ЛДУ БЖД

Новин за останні 2 місяці немає

ЛДУБЖД

Новин за останні 2 місяці немає