Науковий вісник: цивільний захист та пожежна безпека

Видання засноване у 2000 році. Журнал внесено до Переліку фахових виданьу галузі технічних наук, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Постанова ВАК України від 26.01.2011 № 1-05/1)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
головний редактор – голова редколегії Кропивницький В.С.
заст. головного редактораканд. техн. наук Коваленко В.В.
науковий редактор – відповідальний секретарканд. техн. наук ОгурцовС.Ю.
д-р техн. наук КруковськийП.Г.
д-р техн. наук МамаєвВ.В.
д-р техн. наук Нікулін О.Ф.
д-р техн. наук ПашковськийП.С.
д-р біол. наук ПерепелятніковГ.П.
д-р техн. наук ПоздєєвС.В.
д-р техн. наук Чумаченко С.М.
д-р мед. наук Шафран Л.М.
канд. хім. наук БілошицькийМ.В.
канд. техн. наук Дунюшкін В.О.
канд. техн. наук Жартовський С.В.
канд. техн. наук Кравченко Р.І.
канд. техн. наук НіжникВ.В.
канд. техн. наук Новак С.В.
канд. техн. наук СізіковО.О.
канд. техн. наук УханськийР.В.
канд. техн. наук ХижнякВ.В.
канд. техн. наук Якименко О.П.
канд. техн. наук Іванов Ю.С.
канд. техн. наук Навроцький О.Д.
доктор-інженер Врублевський Д.
технічний редактор НесенюкО.О.

Адреса редакції:01011, м. Київ, вул. Рибальська, 18
Телефони:(+380 44) 280 3312; 280 2402; 280 1801
http://firesafety.at.ua/
e-mail: u_secretar@ukr.net

Ваш коментар:

Нажаль, ми вимушені використовувати захист від спаму. Якщо код нерозбірливий, перевантажте малюнок.

antispam

Відправити