Ларін О. М., Грінченко Є. М., Соколов Д. Л., Федоренко Р. М. Визначення ймовірності втрати герметичності вертикального сталевого резервуару в залежності від тривалості його експлуатації

Ларін О. М., Грінченко Є. М., Соколов Д. Л., Федоренко Р. М. Визначення ймовірності втрати герметичності вертикального сталевого резервуару в залежності від тривалості його експлуатації. – С. 38-45.
Анотація.  Розглядається задача визначення ймовірності втрати герметичності вертикального сталевого резервуару в залежності від терміну його експлуатації . Проведені розрахунки ймовірності безвідмовної роботи як окремих елементів так і резервуару в цілому . Визначена залеж - ність ймовірності розгерметизації від утворення наскрізних корозій - них пошкоджень у вертикальному сталевому резервуарі із вмістом нафтопродуктів від тривалості його експлуатації , яка наведена в таб - личному , аналітичному та графічному вигляді .  
Ключові слова: резервуар , надійність , нафтопродукт , втрата герме - тичності , термін експлуатації .