30.11.2023

Науково-освітній портал навчальних закладів Державної служби України з надзвичайних ситуацій
http://www.edu-mns.org.ua

І . М . Неклонський, В . О . Самарін, О . М . Фурсенко Спосіб кількісного описання взаємодії підрозділів різного підпорядкування при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

І . М . Неклонський, В . О . Самарін, О . М . Фурсенко Спосіб кількісного описання взаємодії підрозділів різного підпорядкування при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
Анотація. На основі теорії графів визначено спосіб кількісного описання взає - модії підрозділів різного підпорядкування при виникненні надзви - чайних ситуацій .
Ключові слова: взаємодія , система взаємодії .


© 2004-2023 EDU-MNS.org.ua