О . В . Єрьомін, Н . В . Дейнеко, В . М . Стрілець Розробка моделей для довгострокового прогнозування рівня професійного ризику

О . В . Єрьомін, Н . В . Дейнеко, В . М . Стрілець Розробка моделей для довгострокового прогнозування рівня професійного ризику
Анотація. Показано , що для довгострокового прогнозування рівня професійно - го ризику для галузі , регіону , країни доцільно користуватись експо - ненціальними моделями . Визначено , що порушення експоненціаль - ного характеру може бути викликано організаційними заходами , які направлені на зменшення показників професійного ризику .
Ключові слова: професійний ризик , експоненціальна залежність , нещасний випадок , прогнозна оцінка .