П . Ю . Бородич, П . А . Ковальов, І . О . Поляков Імітаційне моделювання оперативного розгортання особового складу автомобілю пожежного першої допомоги установкою триноги на колодязь та спуском в нього

П . Ю . Бородич, П . А . Ковальов, І . О . Поляков Імітаційне моделювання оперативного розгортання особового складу автомобілю пожежного першої допомоги установкою триноги на колодязь та спуском в нього
Анотація. Запропонована імітаційна модель оперативного розгортання особово - го складу АППД з установкою триноги на колодязь та спуском в ньо - го . Проведено її аналіз та визначено критичний шлях . Надані рекоме - ндації по підвищенню ефективності даного процесу.
Ключові слова: мережева модель, критичний шлях, оперативне розгортання, тринога, колодязь .