Обговорення проектів нормативних актів

Пропонуємо до обговорення проект Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється акредитація освітніх програм.

Просимо надсилати свої пропозиції та зауваження до 04.05.2019 р. на електронну адресу Науково-методичного центру навчальних закладів сфери цивільного захисту: nmc-nz@dsns.gov.ua 

 

Пропонуємо до обговореня проект наказу щодо змін до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2019 році, що розроблений Міністерством освіти і науки України з метою приведення Умов прийому на навчання у вілповідність із змінами у чинному законодавстві , а також внесення технічних змін, що спрямовані на усунення юридичних колізій, неточностей та правової невизначеності розроблені. 

Зауваження та пропозиції до зазаначеного проекту регульторного акта просимо надсилати до 22 квітня 2019 року на електронну адресу kernychna@mon.gov.ua

 

Пропонуємо до обговорення проекти стандартів вищої освіти за освітньо-науковим рівнем доктор філософії за спеціальностями 261 "Пожежна безпека" та 263 "Цивільна безпека"

Просимо надсилати свої пропозиції та зауваження до 21.04.2019 р. на електронну адресу Науково-методичного центру навчальних закладів сфери цивільного захисту: nmc-nz@dsns.gov.ua 

Ваш коментар:

Нажаль, ми вимушені використовувати захист від спаму. Якщо код нерозбірливий, перевантажте малюнок.

antispam

Відправити