Обговорення проектів нормативних актів

Шановні колеги!

Відповідно до плану роботи робочої групи з питань методичного,організаційного та аналітичного забезпечення проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 261 "Пожежна безпека" надаю вам проєкти документів, які необхідно розглянути та надати свої пропозиції щодо їх наповнення до 30 вересня 2021 року.

1. розглянути та надати свої пропозиції до проєкту Програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 261 "пожежна безпека" галузі знань 26 "цивільна безпека" на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

2. розглянути та надати свої пропозиції до проєкту Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту здобувачів освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 261 "Пожежна безпека" та критерії оцінювання результатів.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати до 30 вересня 2021 року на електронну адресу nmc-nz@dsns.gov.ua