Обговорення проектів нормативних актів

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу щодо змін до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році.

Просимо надсилати свої пропозиції за формою до 08.04.2021 року на електронну адресу nmc-nz@dsns.gov.ua

 

ДСНС заплановано внесення змін та доповнень до Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в Державній службі України з надзвичайних ситуацій та Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступення доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) цивільного захисту.

Просимо надати до 02.04.2021 року свої пропозиції до нової редакції зазначених положень на електронну адресу krokhmaliuk@dsns.gov.ua  

 

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання», розроблений на виконання частини 1 статті 24 Закону України «Про вищу освіту».

Додаток 143 «Атомна енергетика»
Додаток 144 «Теплоенергетика»
Додаток 145 «Гідроенергетика»
Додаток 191 «Архітектура та містобудування»

Зауваження та пропозиції просимо надсилати у формі порівняльної таблиці до 02 квітня 2021 року на електронну адресу mruga@mon.gov.ua (Марина Мруга, державний експерт експертної групи з питань вищої освіти та освіти дорослих директорату фахової передвищої, вищої освіти).