Бібліотека Науково-методичного центру

ДокументиДатаПерейти
1.ПКМУ від 06.03.2019 №167 "Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії"06.03.2019переглянути
2.Наказ ДСНС від 05.12.2018 №707 "Про затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників у сфері цивільного захисту"05.12.2018переглянути
3.Вісник НМЦ НЗ сфери ЦЗ № 29-20182018переглянути
4.Наказ МОН №1008 "Деякі питання державної атестації наукових установ"17.09.2018переглянути
5.План наукової та науково-технічної діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2019 рік29.12.2018переглянути
6.Наказ МОН №1096 Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти11.10.2018переглянути
7.наказ МОН від 28.11.2018 № 1313 "Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018-2019 навчальному році"переглянути
8.№ 1068 Стандарт вищої освіти за спеціальністю 242 "Туризм" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти04.10.2018переглянути
9.№ 1074 Стандарт вищої освіти за спеціальністю 125 "Кібербезпека" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти04.10.2018переглянути
10.№ 1066 Стандарт вищої освіти за спеціальністю 101 "Екологія" для другого (магістерського) рівня вищої освіти04.10.2018переглянути
11.№ 1076 Стандарт вищої освіти за спеціальністю 101 "Екологія" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти04.10.2018переглянути
12.№ 1170 Стандарт вищої освіти за спеціальністю 263 "Цивільна безпека" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти29.10.2018переглянути
13.№ 1169 Стандарт вищої освіти за спеціальністю 261 "Пожежна безпека" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти29.10.2018переглянути
14.ПКМУ № 652 від 22.08.2018 "Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності"22.08.2018переглянути
15.Лист МОН від 09.07.2018 № 1/9-434 Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення09.07.2018переглянути
16.ПКМУ №529 від 04.07.2018 Про утворення, реорганізацію та ліквідацію державних наукових установ04.07.2018переглянути
17.Закон України Про освіту05.09.2017переглянути
18.Вісник НМЦ НЗ сфери ЦЗ № 28-20182018переглянути
19.ПКМУ № 354 від 10.05.2018 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра"10.05.2018переглянути
20.Наказ ДСНС України "Про впровадження Електронної бази звітів про наукові роботи"19.03.2018переглянути
21.НМОН Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України15.01.2018переглянути
22.Вісник НМЦ НЗ сфери ЦЗ № 27-20172017переглянути
23.ПКМУ 13 від 11.01.2018 Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов КМУ11.01.2018переглянути
24.Науково-технічний журнал "Техногенно-екологічна безпека" №2/2017переглянути
25.Науково-технічний журнал "Техногенно-екологічна безпека" №1/2017переглянути
26.Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека №1(3), 2017переглянути
27.Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека №2(2), 2016переглянути
28.Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека №1(1), 2016переглянути
29.№ 490 Про організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів служби цивільного захисту ДСНС України у 2017/2018 навчальному році02.08.2017переглянути
30.ПКМУ 540 Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ19.07.2017переглянути
31.ПКМУ 511 Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2017 році12.07.2017переглянути
32.Вісник Науково-методичного центру навчальних закладів сфери цивільного захисту № 26 2017 року2017переглянути
33.Лист МОН України від 22.06.2017 № 1/9-346 "Щодо формування конкурсного балу з урахуванням сільського коефіцієнту"22.06.2017переглянути
34.№ 637 "Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236"24.04.2017переглянути
35.Розпорядження КМУ 61 від 25.01.2017 Про схвалення Стратегії реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій25.01.2017переглянути
36.ПКМУ 942 від 07.09.2011 Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року07.09.2011переглянути
37.Наказ МВС № 141 від 20.02.2017 р. Про затвердження Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) цивільного захисту20.02.2017переглянути
38.Бюлетень НМЦ НЗ сфери ЦЗ № 25-20162016переглянути
39.ПКМУ 975 від 23.11.2016 Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти23.11.2017переглянути
40.Збірник наукових праць "Державне управління" № 52016переглянути
41.Збірник наукових праць "Державне управління" № 42016переглянути
42.Збірник наукових праць "Державне управління" № 32015переглянути
43.Пожежна безпека: Теорія та практика №20-20152015переглянути
44.Пожежна безпека: Теорія та практика №19-20152015переглянути
45.Пожежна безпека: Теорія та практика №18-20142014переглянути
46.Пожежна безпека: Теорія та практика №17-20142014переглянути
47.Пожежна безпека: Теорія та практика №16-20142014переглянути
48.№ 782 Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах05.07.2016переглянути
49.ПКМУ № 133 Про створення Всеукраїнського науково-дослідного інституту цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та Інституту державного управління у сфері цивільного захисту07.02.2001переглянути
50.№ 809 Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності вищих навчальних закладів20.06.2013переглянути
51.№ 13 Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам14.01.2016переглянути
52.Бюлетень НМЦ НЗ ДСНС України № 24-2015переглянути
53.ПКМУ № 1187 Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти30.12.2015переглянути
54.№ 1470 "Про затвердження Нормативів виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до виконання завдань за призначенням"20.11.2015переглянути
55.Закон України № 848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність"26.12.2015переглянути
56.№ 1151 Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 26606.11.2015переглянути
57.№ 353 Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів03.05.2012переглянути
58.ПКМУ № 193 Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка31.03.2015переглянути
59.№ 705 Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах02.07.2015переглянути
60.№ 758 Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів22.07.2015переглянути
61.1700-VII Про запобігання корупції14.10.2014переглянути
62.161 Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах02.06.1993переглянути
63.414 Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни "Вища освіта і Болонський процес"21.05.2004переглянути
64.811 Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність"20.10.2004переглянути
65.№ 642 Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента09.07.2009переглянути
66.N 969/922/216 Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України21.10.2010переглянути
67.ПКМУ № 656 Деякі питання реалізації статті 54 Закону України “Про вищу освіту”19.08.2015переглянути
68.№ 472 Про затвердження Положення про організацію науково-технічної діяльності у МНС України04.12.2003переглянути
69.№ 455 Про затвердження Тимчасової настанови з організації професійної підготовки працівників органів управління та підрозділів МНС України27.11.2003переглянути
70.№ 78 Про затвердження Положення про конкурс на звання "Кращий науковець року" серед наукових і науково-педагогічних працівників наукових установ та вищих навчальних закладів МНС11.02.2010переглянути
71.№440 Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтва Міністерства освіти і науки України07.06.2001переглянути
72.№ 195 Перелік основних видів наукової роботи викладачів вищих закладів освіти 3 і 4 рівнів акредитації07.06.1996переглянути
73.№150-р Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення27.01.2010переглянути
74.№ 480 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України11.05.2011переглянути
75.N 356/95-ВР Про боротьбу з корупцією05.10.1995переглянути
76.N 1859-IV Про правові засади цивільного захисту24.06.2004переглянути
77.ПКМУ № 266 Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти29.04.2015переглянути
78.Бюлетень НМЦ НЗ ДСНС України №23-2015переглянути
79.Збірник наукових праць "Державне управління" № 2переглянути
80.Збірник наукових праць "Державне управління" № 1переглянути
81.№ 197 "Про затвердження Порядку відбору та прийому до в вищих навчальних закладів цивільного захисту"23.02.2015переглянути
82.№1112 "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання"21.10.2014переглянути
83.№ 935 "Про Порядок затвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання"11.09.2014переглянути
84.№ 929 "Про затвердження Порядку проведення атестування осіб рядового і начальницького складу в органах і підрозділах цивільного захисту"10.09.2014переглянути
85.№ 523 "Про затвердження Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності"29.05.2014переглянути
86.№259/30 "Про запровадження Типової навчальної програми проведення табірного збору з курсантами першого курсу вищих навчальних закладів МНС України"06.11.2006переглянути
87.№ 461 "Про затвердження Положення про організацію професійно-технічного навчання в мережі навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності АР Крим, областей"02.07.2007переглянути
88.№ 461 "Про затвердження Положення про організацію та проведення практичної підготовки курсантів, студентів (слухачів) вищих навчальних закладів МНС України"01.12.2003переглянути
89.№427 "Про затвердження Положення про підготовку фахівців у вищих навчальних закладах МНС України без відриву від роботи (заочна форма навчання)"06.11.2003переглянути
90.№ 250 "Типове положення про професійно-технічний навчальний заклад МНС України"24.12.2004переглянути
91.№181 "Про затвердження Типового положення про органи курсантського, студентського, слухацького самоврядування у вищому навчальному закладі МНС України"23.04.2004переглянути
92.№ 29 "Про затвердження Переліку звітних документів та інших видів інформації з питань освітньої діяльності навчальних закладів цивільного захисту та строків їх подання"23.01.2014переглянути
93.№ 29 "Про затвердження Положення про порядок організації та проведення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців апарату, керівників підпорядкованих державних підприємств, установ і організацій та інших працівників сфери управління..."14.11.2002переглянути
94.№ 18 "Про затвердження Порядку формування резерву для заміщення посад середнього і старшого начальницького складу з числа випускників вищих навчальних закладів МНС України, які навчалися на платних засадах"24.05.2005переглянути
95.№1203 "Про затвердження Інструкції про особливості направлення у відрядження осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України та відшкодування їм витрат на службові відрядження..."20.09.2012переглянути
96.№515 "Про затвердження Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в органах і підрозділах цивільного захисту"05.05.2015переглянути
97.№838 "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно порушення особами рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту службової дисципліни"14.12.2009переглянути
98.№444 "Про затвердження Настанови з організації професійної підготовки та післядипломної освіти осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту"01.07.2009переглянути
99.№173 "Про Комісію із соціально-гуманітарних питань МНС"10.03.2009переглянути
100.№ 808 "Про затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників МНС України"01.12.2009переглянути
101.№ 601 "Про затвердження Положення про організацію службової підготовки особового складу органів і підрозділів цивільного захисту"01.09.2009переглянути
102.№495 "Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в Державній службі України з надзвичайних ситуацій"30.07.2013переглянути
103.№ 251 "Про Науково-технічну раду ДСНС України"20.05.2013переглянути
104.№ 1142 "Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів у вищих навчальних закладах МНС України"27.08. 2012переглянути
105.№ 1081 "Про затвердження Концепції наукового забезпечення діяльності МНС України та Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у МНС України"02.08.2012переглянути
106.№ 1/9-398 "Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів"01.08.2005переглянути
107.№1/9-582 "Про організацію занять з дисципліни «Фізичне виховання» у ВНЗ України"31.08.2009переглянути
108.№ 1/9 - 307 "Про завершення розробки галузевих стандартів вищої освіти"19.06.2002переглянути
109.№ 856 "Про затвердження Положення про навчально-методичний (науково-методичний) центр (кабінет) професійно-технічної освіти"27.06.2013переглянути
110.№ 47 "Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік"26.01.2015переглянути
111.№ 736/902/758 "Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами"23.07.2010переглянути
112.№ 584 "Про затвердження Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України"24.05.2013переглянути
113.№ 511 "Про затвердження Методики розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій"15.05.2013переглянути
114.№ 1059 "Деякі питання присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань"14.09.2011переглянути
115.№ 1021"Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти"17.09.2012переглянути
116.№ 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"06.10.2010переглянути
117.№ 466 "Про затвердження Положення про дистанційне навчання"25.04.2013переглянути
118.№ 225 "Про затвердження Положення про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти"20.06.2000переглянути
119.№ 101 "Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу"15.02.2006переглянути
120.№ 24 "Про затвердження типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах"21.01.2010переглянути
121.№ 635 "Щодо затвердження Примірного положення про академічну мобільність студентів вищих навчальних закладів України"29.05.2013переглянути
122.№618 "Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти із спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра з галузі знань 1702 "Цивільна безпека""23.05.2012переглянути
123.№ 1190/560 "Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів"15.08.2013переглянути
124.№ 812 "Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу"20.10.2004переглянути
125.№768/431/547 "Про затвердження Положення про електронні наукові фахові видання"30.09.2004переглянути
126.№744 "Про затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації"24.12.2002переглянути
127.№ 711 "Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації"12.06.2014переглянути
128.№ 604 "Про порядок введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста"13.07.2007переглянути
129.№506 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції"02.09.2005переглянути
130.№ 450 "Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної,наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів"07.08.2002переглянути
131.№499 "Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України"14.05.2013переглянути
132.№ 781 "Про затвердження форми ліцензії, додатка до ліцензії на освітню діяльність та порядку їх оформлення"24.11.2003переглянути
133.№423 "Щодо затвердження Положення про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України наукових проектів, які виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації та науковими установами..."01.06.2006переглянути
134.№422 "Щодо Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації"01.06.2006переглянути
135.№ 419 "Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах"30.05.2006переглянути
136.№353 "Про затвердження умов прийому на підготовчі відділення при вищих навчальних закладах України"22.09.1993переглянути
137.№325 "Про затвердження Переліку вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти для здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції"31.05.2005переглянути
138.№321 "Про встановлення нормативів витрат, пов'язаних з проведенням акредитації"04.06.2002переглянути
139.№ 320 "Про затвердження і введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти України з галузі знань 1702 "Цивільна безпека""10.04.2009переглянути
140.№ 245 "Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти"15.07.1996переглянути
141.31.12.1998 №201/469 "Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту"31.12.1998переглянути
142.№191/153 "Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти"06.06.1996переглянути
143.№187/243 "Про впровадження відкритого професійно-технічного навчання на основі модульної технології"09.04.2002переглянути
144.№183 "Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами"11.03.2002переглянути
145.№ 93 "Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України"08.04.1993переглянути
146.№ 60 "Про затвердження Примірного статуту вищого навчального закладу"05.02.2003переглянути
147.№531/857 "Про затвердження Інструкції про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів"11.11.2004переглянути
148.№ 486 "Деякі питання скасування процедури надання Міністерством освіти і науки грифів навчальній літературі для вищих навчальних закладів"18.04.2014переглянути
149.№ 537 "Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України17.06.2008переглянути
150.№ 977 "Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій"27.10.2008переглянути
151.№ 494 "Про затвердження Порядку державного обліку секретних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій"09.06.2009переглянути
152.№1145 "Про організацію виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2007 р. № 604 “Про порядок введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах..."18.12.2007переглянути
153.№ 58 "Про порядок введення в дію переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра"27.01.2007переглянути
154.№897 "Про створення робочих груп з розроблення галузевих стандартів вищої освіти"11.10.2007переглянути
155.№ 285 "Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою"31.07.1998переглянути
156.№ 665 "Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів"01.06.2013переглянути
157.№ 1067 "Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.10р. № 78709.11.2010переглянути
158.№ 770 "Про координацію заходів щодо здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів"17.06.2013переглянути
159.№ 584 "Про затвердження Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України"24.05.2013переглянути
160.№ 48 "Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів"24.01.2013переглянути
161.Розпорядження КМУ № 433-р "Про затвердження плану заходів з підтримки молодих учених"22.04.2009переглянути
162.Розпорядження КМУ№ 896-р "Про реорганізацію Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля"13.11.2013переглянути
163.ПКМУ № 567 "Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника"24.07.2013переглянути
164.ПКМУ № 1247 "Про розроблення державних стандартів вищої освіти"07.08.1998переглянути
165.№ 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту"09.01.2014переглянути
166.№ 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"08.08.2007переглянути
167.№ 629 "Про затвердження Положення про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту"21.07.2005переглянути
168.№ 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності"27.08.2010переглянути
169.№ 1475 "Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників"13.08.1999переглянути
170.№ 593 "Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу"11.07.2013переглянути
171.ПКМУ № 165 "Деякі питання стипендіального забезпечення"05.03.2008переглянути
172.№ 313 "Про затвердження Порядку відшкодування особами витрат, пов'язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ"01.03.2007переглянути
173.№ 1149 "Про затвердження Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента"27.12.2008переглянути
174.ПКМУ № 1719 "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра"13.12.2006переглянути
175.ПКМУ № 1487 "Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України з питань наукової і науково-технічної діяльності"13.08.1999переглянути
176.ПКМУ № 1380 "Про ліцензування освітніх послуг"29.08.2003переглянути
177.ПМКУ № 1260 "Про документи про освіту та вчені звання"12.11.1997переглянути
178.ПКМУ № 1240 "Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад"05.08.1998переглянути
179.ПКМУ № 1238 "Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів"05.08.1998переглянути
180.№ 1180 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами"28.07.2003переглянути
181.ПКМУ № 1135 "Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти"17.08.2002переглянути
182.ПКМУ № 1134 "Про затвердження нормативів чисельності студентів, аспірантів, докторантів,здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня..."17.08.2002переглянути
183.№ 1084 "Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету"25.08.2004переглянути
184.ПКМУ № 992 "Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики"07.06.1999переглянути
185.№ 992 "Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням"22.08.1996переглянути
186.ПКМУ № 978 "Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах"09.08.2001переглянути
187.ПКМУ № 778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"27.08.2010переглянути
188.ПКМУ № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників"14.06.2000переглянути
189.ПКМУ № 956 "Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту"03.06.1999переглянути
190.ПКМУ № 819 " Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту"23.10.2013переглянути
191.ПКМУ № 839 "Про затвердження переліку спеціальностей,за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста"20.06.2007переглянути
192.ПКМУ № 787 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра"27.08.2010переглянути
193.№ 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади"28.12.1992переглянути
194.ПКМУ № 789 "Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управлі"29.07.2009переглянути
195.№ 376 "Про затвердження Поряду ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним"23.04.2001переглянути
196.№ 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"05.04.1994переглянути
197.ПКМУ № 200 "Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів"12.02.1996переглянути
198.№ 167 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств..."08.02.1997переглянути
199.ПКМУ № 162 -92 "Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій"31.03.1992переглянути
200.ПКМУ № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні"26.02. 1993переглянути
201.№ 106 "Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм"31.01.2007переглянути
202.№ 964 "Про затвердження Порядку відшкодування курсантами витрат, пов'язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах"12.07.2006переглянути
203.ПКМУ № 309 "Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів"01.03.1999переглянути
204.ПКМУ № 752 "Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти"13.07.2011переглянути
205.ПКМУ№ 311 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення..."30.03.2011переглянути
206.ПКМУ № 238 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю)"02.03.2010переглянути
207.ПКМУ № 209 " Про академічну стипендію імені М.С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів"22.02.2006переглянути
208.№ 538 "Про затвердження Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України"16.10.2014переглянути
209.ПКМУ №380 "Про затвердження Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави"23.04.2001переглянути
210.№ 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"12.01.2015переглянути
211.Указ Президента № 438/201 "Про затвердження Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України"08.04.2011переглянути
212.Указ Президента № 857/2008 "Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні"25.09.2008переглянути
213.Указ Президента № 347/2002 "Про Національну доктрину розвитку освіти "17.04.2002переглянути
214.Указ Президента № 199/2004 "Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України"17.02.2004переглянути
215.№ 20/2013 "Про Деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій"16.01.2013переглянути
216.№ 107/2007 "Про Стратегію національної безпеки України"12.02.2007переглянути
217.Указ Президента № 77/96 "Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів"23.01.1996переглянути
218.№ 1060 "Про освіту"23.05.1991переглянути
219.№ 1556-VII "Про вищу освіту"01.07.2014переглянути
220.№ 1550-III "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану""16.03.2000переглянути
221.№ 3723-XII "Про державну службу"16.12.1993переглянути
222.Закон України № 1676-IV "Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій"09.04.2004переглянути
223.№ 3206-VI "Про засади запобігання і протидії корупції"07.04.2011переглянути
224.Закон України № 2623-III "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки"11.07.2001переглянути
225.№ 1977-XII "Про наукову і науково-технічну діяльність"13.12.1991переглянути
226.№ 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"01.06.2000переглянути
227.№ 1621-IV "Про державні цільові програми"18.03.2004переглянути
228.№ 1068-VI "Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту"05.03.2009переглянути
229.№ 651-XIV "Про загальну середню освіту"13.05.1999переглянути
230.3715-VI "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні"08.09.2011переглянути
231.№ 2694-XII "Про охорону праці"14.10.1992переглянути
232.№ 103/98-ВР "Про професійно-технічну освіту"10.02.1998переглянути
233.№ 231-V "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"05.10.2006переглянути
234.№ 504/96-ВР "Про відпустки15.11.1996переглянути
235.Кодекс цивільного захисту № 5403-VI02.10.2012переглянути
236.Навчальні видання, що вийшли із друку 2014переглянути
237.Пожежна безпека: Теорія та практика №9-2011переглянути
238.Пожежна безпека: Теорія та практика №12-2012переглянути
239.Проблеми екстремальної та кризової психології №16-2014переглянути
240.Пожежна безпека: Теорія та практика №15-2013переглянути
241.Пожежна безпека: Теорія та практика №8-2011переглянути
242.Пожежна безпека: Теорія та практика №10-2012переглянути
243.Пожежна безпека: Теорія та практика №11-2012переглянути
244.Пожежна безпека: Теорія та практика №7-2011переглянути
245.Пожежна безпека: Теорія та практика №14-2013переглянути
246.Пожежна безпека: Теорія та практика №13-2013переглянути
247.Проблеми екстремальної та кризової психології №15-2014переглянути
248.Проблеми надзвичайних ситуацій №20 2014переглянути
249.Проблеми надзвичайних ситуацій №19 2014переглянути
250.Проблеми пожежної безпеки №36 2014переглянути
251.Проблеми пожежної безпеки №35 2014переглянути
252.Бюлетень НМЦ НЗ МНС України №22-2014переглянути
253.Проблеми пожежної безпеки №33 2013переглянути
254.Проблеми екстремальної та кризової психології №14-3 2013переглянути
255.Проблеми екстремальної та кризової психології №14-2 2013переглянути
256.Проблеми екстремальної та кризової психології №14-1 2013переглянути
257.Проблеми екстремальної та кризової психології №2 2007переглянути
258.Проблеми екстремальної та кризової психології №6 2008переглянути
259.Бюлетень НМЦ НЗ МНС України №21-2013переглянути
260.НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ, ЩО БУЛИ ВИДАНІ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ЦЗ У 2013 РОЦІ.переглянути
261.Проблеми екстремальної та кризової психології №1 2007переглянути
262.НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЦЗ, ЩО ОТРИМАЛИ ГРИФИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ У 2013 РОЦІ.переглянути
263.Проблеми пожежної безпеки №34 2013переглянути
264.Проблеми пожежної безпеки №32 2012переглянути
265.Проблеми пожежної безпеки №31 2012переглянути
266.Проблеми пожежної безпеки №30 2011переглянути
267.Проблеми екстремальної та кризової психології №13 2013переглянути
268.Проблеми екстремальної та кризової психології №12-2 2012переглянути
269.Проблеми екстремальної та кризової психології №12-1 2012переглянути
270.Проблеми екстремальної та кризової психології №11 2012переглянути
271.Проблеми екстремальної та кризової психології №9 2011переглянути
272.Проблеми екстремальної та кризової психології №8 2010переглянути
273.Проблеми екстремальної та кризової психології №7 2010переглянути
274.Проблеми надзвичайних ситуацій №18 2013переглянути
275.Проблеми надзвичайних ситуацій №17 2013переглянути
276.Проблеми надзвичайних ситуацій №16 2012переглянути
277.Проблеми надзвичайних ситуацій №15 2012переглянути
278.Проблеми надзвичайних ситуацій №14 2011переглянути
279.Проблеми надзвичайних ситуацій №10 2009переглянути
280.Проблеми надзвичайних ситуацій №9 2009переглянути
281.Проблеми надзвичайних ситуацій №8 2008переглянути
282.Проблеми надзвичайних ситуацій №7 2008переглянути
283.Проблеми надзвичайних ситуацій №5 2007переглянути
284.Проблеми надзвичайних ситуацій №6 2007переглянути
285.Проблеми надзвичайних ситуацій №4 2006переглянути
286.Проблеми надзвичайних ситуацій №3 2006переглянути
287.Проблеми надзвичайних ситуацій №13 2011переглянути
288.НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ, ЩО БУЛИ ВИДАНІ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ МНС У 2011 РОЦІ.переглянути
289.Проблеми надзвичайних ситуацій №12 2010переглянути
290.НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ, ЩО БУЛИ ВИДАНІ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ МНС У 2010 РОЦІ.переглянути
291.Проблеми надзвичайних ситуацій №11 2010переглянути
292.НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ, ЩО БУЛИ ВИДАНІ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ МНС У 2012 РОЦІ.переглянути
293.НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МНС, ЩО ОТРИМАЛИ ГРИФИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ У 2010 РОЦІ.переглянути
294.НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МНС, ЩО ОТРИМАЛИ ГРИФИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ У 2011 РОЦІ.переглянути
295.НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МНС, ЩО ОТРИМАЛИ ГРИФИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ У 2012 РОЦІ.переглянути
296.Бюлетень НМЦ НЗ МНС України №20-2012переглянути
297.Бюлетень НМЦ НЗ МНС України №19-2011переглянути
298.Бюлетень НМЦ №18, 2010переглянути
299.Бюлетень НМЦ № 1(17), 2009переглянути
300.Бюлетень НМЦ № 1(13), 2007переглянути
301.Бюлетень НМЦ №2(12), 2006переглянути
302.Бюлетень НМЦ №1(11), 2006переглянути
303.Бюлетень НМЦ №2(10), 2005переглянути
304.Бюлетень НМЦ №1(9), 2005переглянути
305.Бюлетень НМЦ №2(8), 2004переглянути
306.Бюлетень НМЦ №1(7), 2004переглянути
307.Бюлетень НМЦ №2(6), 2003переглянути
308.Бюлетень НМЦ №1(5), 2003переглянути
309.Бюлетень НМЦ №3(4), 2002переглянути
310.Бюлетень НМЦ №2(3), 2002переглянути
311.Бюлетень НМЦ №1(2), 2002переглянути
312.Бюлетень НМЦ №1, 2001переглянути

НМЦ НЗ сфери ЦЗ

  • Науково-методичний центр навчальних закладів сфери цивільного захисту є робочим, консультативно-дорадчим органом, що створений Міністерством надзвичайних ситуацій України 8 серпня 2000 р. і дислокується в Національному університеті цивільного захисту України. У штаті центру діє два відділи: відділ науково-методичного забезпечення професійної освіти та відділ організації та координації науково-дослідної діяльності навчальних закладів.
  • Уваров Юрій Володимирович — начальник центру, кандидат технічних наук, доцент.
  • Телефон (факс): (057) 704-14-32