Бібліотека Науково-методичного центру

Нормативно-правові акти, що втратили чинність

ДокументиДатаПерейти
1.№ 809 Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності вищих навчальних закладів20.06.2013переглянути
2.№ 705 Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах02.07.2015переглянути
3.161 Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах02.06.1993переглянути
4.414 Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни "Вища освіта і Болонський процес"21.05.2004переглянути
5.811 Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни "Інтелектуальна власність"20.10.2004переглянути
6.№ 642 Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента09.07.2009переглянути
7.N 969/922/216 Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України21.10.2010переглянути
8.№ 472 Про затвердження Положення про організацію науково-технічної діяльності у МНС України04.12.2003переглянути
9.№ 455 Про затвердження Тимчасової настанови з організації професійної підготовки працівників органів управління та підрозділів МНС України27.11.2003переглянути
10.№ 78 Про затвердження Положення про конкурс на звання "Кращий науковець року" серед наукових і науково-педагогічних працівників наукових установ та вищих навчальних закладів МНС11.02.2010переглянути
11.№440 Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтва Міністерства освіти і науки України07.06.2001переглянути
12.№ 195 Перелік основних видів наукової роботи викладачів вищих закладів освіти 3 і 4 рівнів акредитації07.06.1996переглянути
13.N 356/95-ВР Про боротьбу з корупцією05.10.1995переглянути
14.N 1859-IV Про правові засади цивільного захисту24.06.2004переглянути
15.№ 29 "Про затвердження Переліку звітних документів та інших видів інформації з питань освітньої діяльності навчальних закладів цивільного захисту та строків їх подання"23.01.2014переглянути
16.№838 "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно порушення особами рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту службової дисципліни"14.12.2009переглянути
17.№ 601 "Про затвердження Положення про організацію службової підготовки особового складу органів і підрозділів цивільного захисту"01.09.2009переглянути
18.№ 584 "Про затвердження Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України"24.05.2013переглянути
19.№ 101 "Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу"15.02.2006переглянути
20.№ 24 "Про затвердження типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах"21.01.2010переглянути
21.№744 "Про затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації"24.12.2002переглянути
22.№ 711 "Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації"12.06.2014переглянути
23.№531/857 "Про затвердження Інструкції про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів"11.11.2004переглянути
24.№ 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"08.08.2007переглянути
25.№ 629 "Про затвердження Положення про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту"21.07.2005переглянути
26.ПКМУ № 165 "Деякі питання стипендіального забезпечення"05.03.2008переглянути
27.№ 1149 "Про затвердження Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента"27.12.2008переглянути
28.ПКМУ № 1719 "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра"13.12.2006переглянути
29.ПМКУ № 1260 "Про документи про освіту та вчені звання"12.11.1997переглянути
30.ПКМУ № 1238 "Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів"05.08.1998переглянути
31.№ 1084 "Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету"25.08.2004переглянути
32.ПКМУ № 778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"27.08.2010переглянути
33.ПКМУ № 839 "Про затвердження переліку спеціальностей,за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста"20.06.2007переглянути
34.ПКМУ № 787 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра"27.08.2010переглянути
35.№ 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"05.04.1994переглянути
36.№ 167 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств..."08.02.1997переглянути
37.№ 107/2007 "Про Стратегію національної безпеки України"12.02.2007переглянути
38.№ 1060 "Про освіту"23.05.1991переглянути
39.№ 3723-XII "Про державну службу"16.12.1993переглянути
40.№ 3206-VI "Про засади запобігання і протидії корупції"07.04.2011переглянути
41.№ 1977-XII "Про наукову і науково-технічну діяльність"13.12.1991переглянути
42.№ 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"01.06.2000переглянути

НМЦ НЗ сфери ЦЗ

  • Науково-методичний центр навчальних закладів сфери цивільного захисту є робочим, консультативно-дорадчим органом, що створений Міністерством надзвичайних ситуацій України 8 серпня 2000 р. і дислокується в Національному університеті цивільного захисту України. У штаті центру діє два відділи: відділ науково-методичного забезпечення професійної освіти та відділ організації та координації науково-дослідної діяльності навчальних закладів.
  • Уваров Юрій Володимирович — начальник центру, кандидат технічних наук, доцент.
  • Телефон (факс): (057) 704-14-32