Бібліотека Науково-методичного центру

Нормативно-правові акти МОН України ( з організації наукової діяльності)

ДокументиДатаПерейти
1.Наказ МОН №1008 "Деякі питання державної атестації наукових установ"17.09.2018переглянути
2.№ 1066 Стандарт вищої освіти за спеціальністю 101 "Екологія" для другого (магістерського) рівня вищої освіти04.10.2018переглянути
3.НМОН Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України15.01.2018переглянути
4.№ 13 Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам14.01.2016переглянути
5.№ 758 Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів22.07.2015переглянути
6.№ 1059 "Деякі питання присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань"14.09.2011переглянути
7.№768/431/547 "Про затвердження Положення про електронні наукові фахові видання"30.09.2004переглянути
8.№ 450 "Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної,наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів"07.08.2002переглянути
9.№422 "Щодо Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації"01.06.2006переглянути
10.№ 977 "Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій"27.10.2008переглянути
11.№ 494 "Про затвердження Порядку державного обліку секретних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій"09.06.2009переглянути

НМЦ НЗ сфери ЦЗ

  • Науково-методичний центр навчальних закладів сфери цивільного захисту є робочим, консультативно-дорадчим органом, що створений Міністерством надзвичайних ситуацій України 8 серпня 2000 р. і дислокується в Національному університеті цивільного захисту України. У штаті центру діє два відділи: відділ науково-методичного забезпечення професійної освіти та відділ організації та координації науково-дослідної діяльності навчальних закладів.
  • Уваров Юрій Володимирович — начальник центру, кандидат технічних наук, доцент.
  • Телефон (факс): (057) 704-14-32