Бібліотека Науково-методичного центру

Нормативно-правові акти МОН України (з організації освітньої діяльності)

ДокументиДатаПерейти
1.Наказ МОН №1096 Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти11.10.2018переглянути
2.наказ МОН від 28.11.2018 № 1313 "Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018-2019 навчальному році"переглянути
3.№ 1068 Стандарт вищої освіти за спеціальністю 242 "Туризм" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти04.10.2018переглянути
4.№ 1074 Стандарт вищої освіти за спеціальністю 125 "Кібербезпека" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти04.10.2018переглянути
5.№ 1076 Стандарт вищої освіти за спеціальністю 101 "Екологія" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти04.10.2018переглянути
6.№ 1170 Стандарт вищої освіти за спеціальністю 263 "Цивільна безпека" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти29.10.2018переглянути
7.№ 1169 Стандарт вищої освіти за спеціальністю 261 "Пожежна безпека" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти29.10.2018переглянути
8.Лист МОН від 09.07.2018 № 1/9-434 Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення09.07.2018переглянути
9.Лист МОН України від 22.06.2017 № 1/9-346 "Щодо формування конкурсного балу з урахуванням сільського коефіцієнту"22.06.2017переглянути
10.№ 637 "Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236"24.04.2017переглянути
11.№ 782 Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах05.07.2016переглянути
12.№ 1151 Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 26606.11.2015переглянути
13.№ 1/9-398 "Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів"01.08.2005переглянути
14.№1/9-582 "Про організацію занять з дисципліни «Фізичне виховання» у ВНЗ України"31.08.2009переглянути
15.№ 1/9 - 307 "Про завершення розробки галузевих стандартів вищої освіти"19.06.2002переглянути
16.№ 856 "Про затвердження Положення про навчально-методичний (науково-методичний) центр (кабінет) професійно-технічної освіти"27.06.2013переглянути
17.№ 47 "Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік"26.01.2015переглянути
18.№ 511 "Про затвердження Методики розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій"15.05.2013переглянути
19.№ 1021"Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти"17.09.2012переглянути
20.№ 466 "Про затвердження Положення про дистанційне навчання"25.04.2013переглянути
21.№ 225 "Про затвердження Положення про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти"20.06.2000переглянути
22.№ 635 "Щодо затвердження Примірного положення про академічну мобільність студентів вищих навчальних закладів України"29.05.2013переглянути
23.№618 "Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти із спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра з галузі знань 1702 "Цивільна безпека""23.05.2012переглянути
24.№ 1190/560 "Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів"15.08.2013переглянути
25.№ 812 "Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу"20.10.2004переглянути
26.№ 604 "Про порядок введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста"13.07.2007переглянути
27.№506 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції"02.09.2005переглянути
28.№499 "Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України"14.05.2013переглянути
29.№ 781 "Про затвердження форми ліцензії, додатка до ліцензії на освітню діяльність та порядку їх оформлення"24.11.2003переглянути
30.№423 "Щодо затвердження Положення про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України наукових проектів, які виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації та науковими установами..."01.06.2006переглянути
31.№ 419 "Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах"30.05.2006переглянути
32.№353 "Про затвердження умов прийому на підготовчі відділення при вищих навчальних закладах України"22.09.1993переглянути
33.№325 "Про затвердження Переліку вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти для здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції"31.05.2005переглянути
34.№321 "Про встановлення нормативів витрат, пов'язаних з проведенням акредитації"04.06.2002переглянути
35.№ 320 "Про затвердження і введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти України з галузі знань 1702 "Цивільна безпека""10.04.2009переглянути
36.№ 245 "Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти"15.07.1996переглянути
37.31.12.1998 №201/469 "Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту"31.12.1998переглянути
38.№191/153 "Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти"06.06.1996переглянути
39.№187/243 "Про впровадження відкритого професійно-технічного навчання на основі модульної технології"09.04.2002переглянути
40.№183 "Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами"11.03.2002переглянути
41.№ 93 "Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України"08.04.1993переглянути
42.№ 60 "Про затвердження Примірного статуту вищого навчального закладу"05.02.2003переглянути
43.№ 486 "Деякі питання скасування процедури надання Міністерством освіти і науки грифів навчальній літературі для вищих навчальних закладів"18.04.2014переглянути
44.№ 537 "Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України17.06.2008переглянути
45.№1145 "Про організацію виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2007 р. № 604 “Про порядок введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах..."18.12.2007переглянути
46.№ 58 "Про порядок введення в дію переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра"27.01.2007переглянути
47.№897 "Про створення робочих груп з розроблення галузевих стандартів вищої освіти"11.10.2007переглянути
48.№ 285 "Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою"31.07.1998переглянути
49.№ 665 "Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів"01.06.2013переглянути
50.№ 1067 "Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.10р. № 78709.11.2010переглянути
51.№ 770 "Про координацію заходів щодо здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів"17.06.2013переглянути
52.№ 584 "Про затвердження Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України"24.05.2013переглянути
53.№ 48 "Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів"24.01.2013переглянути

НМЦ НЗ сфери ЦЗ

  • Науково-методичний центр навчальних закладів сфери цивільного захисту є робочим, консультативно-дорадчим органом, що створений Міністерством надзвичайних ситуацій України 8 серпня 2000 р. і дислокується в Національному університеті цивільного захисту України. У штаті центру діє два відділи: відділ науково-методичного забезпечення професійної освіти та відділ організації та координації науково-дослідної діяльності навчальних закладів.
  • Уваров Юрій Володимирович — начальник центру, кандидат технічних наук, доцент.
  • Телефон (факс): (057) 704-14-32