Бібліотека Науково-методичного центру

Постанови Кабінету Міністрів України (з організації освітньої діяльності)

ДокументиДатаПерейти
1.ПКМУ № 354 від 10.05.2018 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра"10.05.2018переглянути
2.ПКМУ 511 Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2017 році12.07.2017переглянути
3.ПКМУ 975 від 23.11.2016 Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти23.11.2017переглянути
4.ПКМУ № 133 Про створення Всеукраїнського науково-дослідного інституту цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та Інституту державного управління у сфері цивільного захисту07.02.2001переглянути
5.ПКМУ № 1187 Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти30.12.2015переглянути
6.ПКМУ № 193 Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка31.03.2015переглянути
7.ПКМУ № 656 Деякі питання реалізації статті 54 Закону України “Про вищу освіту”19.08.2015переглянути
8.ПКМУ № 266 Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти29.04.2015переглянути
9.Розпорядження КМУ№ 896-р "Про реорганізацію Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля"13.11.2013переглянути
10.ПКМУ № 1247 "Про розроблення державних стандартів вищої освіти"07.08.1998переглянути
11.ПКМУ № 1380 "Про ліцензування освітніх послуг"29.08.2003переглянути
12.ПКМУ № 1240 "Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад"05.08.1998переглянути
13.ПКМУ № 1135 "Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти"17.08.2002переглянути
14.ПКМУ № 1134 "Про затвердження нормативів чисельності студентів, аспірантів, докторантів,здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня..."17.08.2002переглянути
15.ПКМУ № 992 "Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики"07.06.1999переглянути
16.ПКМУ № 978 "Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах"09.08.2001переглянути
17.ПКМУ № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників"14.06.2000переглянути
18.ПКМУ № 956 "Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту"03.06.1999переглянути
19.ПКМУ № 819 " Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту"23.10.2013переглянути
20.ПКМУ № 789 "Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управлі"29.07.2009переглянути
21.ПКМУ № 200 "Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів"12.02.1996переглянути
22.ПКМУ № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні"26.02. 1993переглянути
23.ПКМУ № 309 "Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів"01.03.1999переглянути
24.ПКМУ № 752 "Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти"13.07.2011переглянути
25.ПКМУ№ 311 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення..."30.03.2011переглянути
26.ПКМУ № 238 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю)"02.03.2010переглянути
27.ПКМУ № 209 " Про академічну стипендію імені М.С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів"22.02.2006переглянути

НМЦ НЗ сфери ЦЗ

  • Науково-методичний центр навчальних закладів сфери цивільного захисту є робочим, консультативно-дорадчим органом, що створений Міністерством надзвичайних ситуацій України 8 серпня 2000 р. і дислокується в Національному університеті цивільного захисту України. У штаті центру діє два відділи: відділ науково-методичного забезпечення професійної освіти та відділ організації та координації науково-дослідної діяльності навчальних закладів.
  • Уваров Юрій Володимирович — начальник центру, кандидат технічних наук, доцент.
  • Телефон (факс): (057) 704-14-32