RSS

Новини навчальних закладів

31.08.2018
ІДУЦЗ

В Інституті державного управління у сфері цивільного захисту з 28 по 31 серпня 2018 року проведено навчально-методичні збори з науково-педагогічними працівниками

З 28 серпня 2018 року в ІДУЦЗ розпочались навчально-методичні збори з науково-педагогічними працівниками Інституту. Обговорювались питання готовності закладу до початку нового навчального року.

З вітальним словом до колективу звернувся начальник Інституту державного управління у сфері цивільного захисту д.держ.упр., доцент Волянський П.Б. Основну увагу приділено підвищенню якості навчального процесу.

Завдання з навчальної роботи на 2018/2019 навчальний рік окреслив заступник начальника Інституту (з навчальної та методичної роботи) полковник служби цивільного захисту к.т.н., доцент Єременко С.А., завдання Інституту з наукової роботи - заступник начальника Інституту (з науково-дослідної роботи) підполковник служби цивільного захисту к.т.н., доцент Пруський А.В.

Про готовність навчально-матеріальної бази Інституту до початку нового 2018/2019 навчального року доповів начальник відділу ресурсного забезпечення підполковник служби цивільного захисту Скляренко В.Г.

29 серпня з колективом Інституту зустрілись заступник начальника відділу власної безпеки ДСНС України Коповський  В.В. та начальник відділу запобігання проявам корупції ОРС ЦЗ ДСНС України полковник служби цивільного захисту Сироїд П.Г., які провели інформаційно-роз’яснювальну роботу в Інституті з недопущення посадових злочинів і корупційних діянь.

Д.мед.н., доцент Скалецький Ю.М., представник Інституту громадського здоров’я НАН України, виступив перед колективом Інституту з лекцією на тему: «Травматизм в медичній галузі: стан, тенденції і можливості мінімізації».

З аналізом стану виконання протокольних рішень Методичної ради Інституту за 2017/2018 навчальний рік виступила методист навчально-методичного відділу Добровольська Н.А.

Аналіз стану виконання рішень наукового семінару провела начальник наукового відділу підполковник служби цивільного захисту Демків А.М., а аналіз стану виконання рішень Вченої ради Інституту - заступник начальника Інституту (з науково-дослідної роботи) підполковник служби цивільного захисту к.т.н., доцент Пруський А.В.

Також з колективом Інституту проведено інструктажі з охорони праці та з пожежної безпеки.

Про стан роботи щодо формування проекту бюджетного запиту на 2019 рік, поточний стан фінансування Інституту доповіла начальник відділу економіки і фінансів (головний бухгалтер) Інституту підполковник служби цивільного захисту Лойок С.О.

Далі всі керівники кафедр та науково-методичного центру мережі освітніх установ цивільного захисту доповіли про готовність до початку нового навчального року.

30 серпня 2018 року проведено навчання науково-педагогічних працівників Інституту роботі з інтерактивною дошкою. Активну участь у даних заходах брала Дригваль Наталія Анатоліївна, начальник відділу інформатизації та комп’ютерних систем навчання Національного університету цивільного захисту України. Присутніх ознайомлено з можливостями використання інтерактивної дошки, презентовано заняття з різних навчальних дисциплін. Заняття проведено на високому методичному рівні.

Також присутні науково-педагогічні працівники Інституту слухали доповіді про роботу приймальної комісії, про готовність фахових атестаційних комісій, предметної комісії та апеляційної комісії Інституту до вступних екзаменів за спеціальностями «Пожежна безпека», «Публічне управління та адміністрування».

Помічник начальника Інституту Пліса О.Г. довів до відома персоналу Інституту План роботи Інституту на вересень 2018 р.

Було розглянуто питання про наукову мобільність, висловлено пропозиції щодо запровадження гнучкого та дистанційного режиму робочого часу для наукових та науково-педагогічних працівників Інституту.

Доведено зміни до Статуту Інституту, вимоги керівних документів щодо порядку контролю робочого часу, надання дозволу на тимчасову відсутність на робочому місці. Розглянуто питання повноваження керівників структурних підрозділів, порядок їх дій і персональна відповідальність відповідно до вимог трудового законодавства.

Начальник відділу персоналу та адміністративної роботи підполковник служби цивільного захисту Нешпор О.В. довів накази Голови ДСНС України та начальника Інституту, проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу з недопущення порушень службової дисципліни.

31 серпня обговорено питання використання в навчальному процесі нових форм і методів навчання, графік відкритих занять на 2018/2019 навчальний рік, про стан виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 19.03.2018 № 253, ознайомлено науково-педагогічних працівників Інституту з періодичними виданнями. Далі відбувся обмін досвідом, спілкування за напрямами діяльності, а також проведено засідання кафедр з приводу початку нового навчального року.

В цілому розглянуто питання організації навчального процесу у 2018/2019 навчальному році, готовності до початку навчального року, проблемні питання та шляхи їх вирішення, а також поставлено завдання на навчальний рік.

Основні завдання, поставлені перед науково-педагогічними працівниками Інституту: збільшення практичної складової, подальше покращення навчально-матеріальної бази, підвищення якості навчального процесу, продовження співпраці зі структурними підрозділами ДСНС.

Науково-педагогічні працівники Інституту готові до виконання завдань, поставлених ДСНС щодо підвищення кваліфікації та навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

В Інституті здійснено комплекс заходів щодо підготовки навчально-матеріальної бази до нового навчального року. Особовий склад, аудиторний фонд та навчально-методичне забезпечення Інституту до початку 2018/2019 навчального року готові.

http://nuczu.edu.ua

Повернутися до списку новин

Ваш коментар:

Нажаль, ми вимушені використовувати захист від спаму. Якщо код нерозбірливий, перевантажте малюнок.

antispam

Відправити

Календар новин

Ви можете переглянути новини за вибраний рік та місяць.

Відправити

Новини закладів освіти та наукових установ

Виберіть одне з посилань для пере­гля­ду новин від кожного начального за­кладу окремо.